GSI-tallene: Små endringer, men ingen styrking

- Jeg konstaterer at det er små endringer i GSI-tallene for i år, sier nestleder i Utdanningsforbundet, Terje Skyvulstad.

Publisert 12.12.2014 Denne artikkelen er mer enn ett år gammel og kan inneholde utdatert informasjon. +1år

Han legger til at det ikke er store reduksjoner, men at man heller ikke finner vesentlig bedring.

- Vi skulle gjerne sett spor av bedre styrking på noen viktige områder sett i lys av at alle politikere og alle partier snakker om viktigheten av å satse på skolen, sier Skyvulstad.

Utdanningsdirektoratet la i dag (12.12) fram de viktigste tallene om grunnskolen fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI), samt analyser av tallene.

Det er særlig to ting fra årets GSI-tall som Skyvulstad mener gir grunn til uro - Trenden i hvem som får spesialundervisning og den manglende rapporteringen på den fireårige ordningen med ekstra lærerstillinger til ungdomsskolen.

Flere med spesialundervisning på 10-trinn

- Vi sliter fortsatt med å få til tidlig innsats. Over mange år har det skapt stor bekymring at antall elever med enkeltvedtak om spesialundervisning har økt. De siste årene ser vi imidlertid at behovet flater ut. Det er bra, men fortsatt er andelen tre ganger så høy på 10-trinn som på 1-trinn i andel elever som får spesialundervisning. Denne trenden burde vært snudd, sier han.

På 1-trinn har 3,6 prosent av elevene enkeltvedtak om spesialundervisning. Det er færre enn for fem år siden. På 10-trinn er det 11,1 prosent med slikt vedtak. Det er flere enn for fem år siden. Det store flertallet av de som får spesialundervisning er fortsatt gutter.

Hvor er de 600 ekstra lærerstillingene?

I årets GSI-tall ser man ikke spor etter de 600 ekstra lærerstillingene som ble opprettet gjennom en statlig tilskuddsordning for ungdomstrinnet.

- Jeg er urolig for at denne ordningen har gitt legitimitet til kutt på andre skoler og andre trinn. Dette er en kartlegging myndighetene må følge opp, sier Skyvulstad.

Formålet med den fireårige ordningen den forrige regjeringen la inn i statsbudsjettet for 2013, var å få til økt lærertetthet og dermed en styrking av undervisningen. De ekstra lærerstillingene ble fordelt til konkrete ungdomsskoler.

Se mer om ordningen og tildelingen av lærerstillinger her

Utdanningsforbundet står fast på at en nasjonal ressursnorm for lærertetthet er veien å gå for å sikre et mer likeverdig skoletilbud til alle elever uavhengig av bostedskommune.