Yrkesfaguka

European Vocational Skills Week 2018

Yrkesfaguka, eller European Vocational Skills Week, som ideen er hentet fra, arrangeres hver høst i regi av EU-kommisjonen. Kort sagt handler det om å rette søkelyset på betydningen av fag- og yrkesopplæring i hele Europa gjennom økt synlighet.

Samler kunnskap om alle arrangementer

 Utdanningsforbundet deltar i arbeidet med å promotere og styrke yrkesfagene i eget arbeid, i Samarbeidsrådet for fag- og yrkesopplæring, gjennom de nasjonale faglige rådene og i Yrkesopplæringsnemndene.