Faglige råd og yrkesfaglig forum

Yrkesfaglig forum. Foto: Wenche Helene Schjønberg
Yrkesfaglig forum 2017-21 (Foto: Wenche Helene Schjønberg)

Utdanningsforbundets medlemmer i de faglige rådene i perioden 2017-21

Faglige råd

De faglige rådene er rådgivende organ for myndighetene og representerer ressurser innenfor hver enkelt utdanningsprogram.  De faglige rådene skal arbeide for å utvikle kvaliteten i fagene og se trender og utviklingstrekk som dekker arbeidslivets, den enkeltes og samfunnets behov for kompetanse.  

Det er  åtte  faglige råd, ett for hvert utdanningsprogram.  Utdanningsforbundet har to medlemmer og varaer i hvert av de faglige rådene. Les mer om de faglige rådene her: https://fagligerad.no/

Yrkesfaglig forum

Yrkesfaglig forum består at Utdanningsforbundets medlemmer i alle de faglige rådene. Medlemmer i yrkesfaglig forum møtes to ganger i året for å fremme og diskutere aktuelle saker i fag- og yrkesopplæringen. Se oversikt over medlemmer i yrkesfaglig forum annet sted på siden.