12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem

I april 2018 ble rapporten om inkluderende fellesskap for barn og unge lagt frem av en ekspertgruppe ledet av Thomas Nordahl. Rapporten skisserte omfattende endringer i det spesialpedagogiske støttesystemet. Utdanningsforbundets høringssvar på rapporten kan leses her.

I Utdanningsforbundets oppfølging av rapporten om inkluderende felleskap for barn og unge, har sentralstyret vedtatt 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem. Prinsippene er spilt inn til Kunnskapsdepartementet i deres arbeid med stortingsmeldingen om tidlig innsats og inkluderende fellesskap.

Utdanningsforbundets 12 prinsipper for et helhetlig pedagogisk støttesystem

Regjeringens oppfølging av rapporten og høringen som fulgte, skjer gjennom en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap. Stortingsmeldingen lanseres i løpet av høsten 2019.