Nordisk Pensjonisttreff 2020

Neste år er det Norges tur til å arrangere Nordisk pensjonisttreff. Det blir i Alta fra 15. til 19. juni 2020.

Utdanningsforbundets pensjonistråd og Utdanningsforbundet Finnmark Norge inviterer til Nordisk pensjonisttreff 2020, med ankomst Scandic Alta Hotell, Alta mandag 15. juni og avreise fredag 19. juni.

I programmet inngår utflukter blant annet til Alta museum, Samisk høgskole, Mazi og Alta-Kautokeino-vassdraget. I tillegg presentasjon av filmen: The Teachers Protest.

Utgiftene for oppholdet utgjør ca. NOK 6.400 per person i dobbeltrom og ca. NOK 9.100 per person i enkeltrom. Prisen dekker rom, frokost lunsj og middag, utflukter og omvisninger.

Prisen dekker ikke reiseutgifter til og fra hotellet. Vi tar forbehold om eventuell justering av de oppgitte priser. Reise til/fra Alta må den enkelte deltaker selv bestille og betale.

Søknad om deltakelse:

Deltakere fra Norge må være pensjonistmedlem av Utdanningsforbundet, og prioriteres slik:

a) Medlemmer i sentralt pensjonistråd.

b) Leder av fylkespensjonistråd.

c) Pensjonisttillitsvalgte i lokallag og fylkeslag.

d) Andre pensjonistmedlemmer.

Hvis det settes opp venteliste, blir denne satt opp etter overstående prioritet. Hvis noen trekker seg, må førstemann på lista få første ledige plass.

I søknaden må du oppgi: Navn, adresse, alder, mobiltelefon, tillitsverv og om du ønsker dobbeltrom eller enkeltrom. I tillegg opplysninger om eventuelle allergier eller spesialkost.

Den forutsettes at den enkelte deltaker kan ferdes rundt ved egen hjelp.

Skriftlig søknad må du sende innen 1. mars 2020 til Utdanningsforbundet, e-post til: per.satre@utdanningsforbundet.no

Spørsmål kan rettes til Per Sætre på mobil +47 911 07 676