Oslo Lærerinnelags fond

Kvinnelig lærer
Kvinnelige lærere i grunnskolen som tar videreutdanning på minst 60 studiepoeng kan søke stipend fra Oslo Lærerinnelags fond.

Kvinner i grunnskolen fra hele Norge kan få støtte til videreutdanning og pedagogisk forskning relatert til grunnskolen.

Oslo Lærerinnelags Fond utlyser hvert år stipend til videreutdanning.

Søknadsfrist er 1. mai 2020.

Hvem kan søke?

Kvinnelige lærere ansatt i grunnskolen i Norge med en gjennomført og godkjent lærerutdanning kan søke om stipend til videreutdanning og forskning. Forskningen må være innenfor det pedagogiske området og være relatert til grunnskolen.

Videreutdanningen må tilsvare studium med minst 60 studiepoeng, og studiet må være innrettet mot grunnskolen eller være undervisningsfag i henhold til grunnskolens lærerplaner.

Søkere som tidligere er tildelt stipend fra Utdanningsforbundet, vil ikke bli vurdert for nytt stipend før etter tre år fra tidligere tildeling. Søkerne må ha vært medlem i Utdanningsforbundet de siste tre år.

Hvilke søknader prioriteres?

Søknader som gjelder utdanning og forskning innenfor områdene likestilling og kjønn og kjønnsperspektivet i pedagogikken, vil bli høyt prioritert. Det samme gjelder for doktorgradsstudier.

Før utløp av den årlige søknadsfristen, som er 1. mai, må videreutdanningen være påbegynt, og forskningen må ha startet opp, eller oppstart må være planlagt. Utbetaling av stipend til masterstudier og forskning kan fordeles over flere år. 

Mer informasjon

Sammen med søknaden må det sendes inn detaljerte opplysninger om hvilket studium som skal gjennomføres, studienavn og studienummer. I tillegg legges det ved informasjon om studiested eller forskningsinstitusjon.

Søkere skal ellers i følge fondets vedtekter prioriteres i denne rekkefølgen:

  1. Medlem av Oslo Lærerinnelag, i henhold til medlemsliste.
  2. Doktorgradsstudier for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo.
  3. Minst 120 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo.
  4. Doktorgradsstudier for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig.
  5. Minst 120 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig.
  6. Minst 60 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen i Oslo.
  7. Minst 60 studiepoeng for medlemmer ansatt i grunnskolen landet øvrig.

For at søknaden skal behandles, må den inneholde detaljerte opplysninger om hvilket studium som skal gjennomføres, studienavn og studienummer. I tillegg legges det ved informasjon om studiested eller forskningsinstitusjon.

Praktisk informasjon

Søknad om stipend skal sendast inn på elektronisk søknadsskjema. Det er ikkje mogeleg å sende inn søknad på papir eller e-post.

Hugs at alle felta i søknaden må vere fylt ut for at søknaden skal bli godkjent og registrert.

Får du problem med søknaden eller har spørsmål om han, kan du ta kontakt med Utdanningsforbundet ved Per Sætre: E-post: per.satre@utdanningsforbundet.no