Medlemsfordeler

Som medlem i Utdanningsforbundet får du tilgang til gratis eller rimelige kurs og konferanser, hjelp og eventuelt juridisk støtte i arbeidsforholdet ditt og mulighet for å søke stipender. Du får også tilgang til medlemsblad og tidsskrifter utgitt av forbundet.

Kurs og kompetanse

Gjennom Utdanningsforbundet får du møte andre pedagoger med ulik kompetanse. Du får ny innsikt og større nettverk gjennom samlinger, kurs og konferanser. Sammen kan vi styrke din og resten av profesjonen sin kompetanse.

Kurstilbud

Som medlem har du mulighet til å delta på kurs og konferanser som er relevant for din arbeidshverdag. Noen kurs og seminarer er gratis og andre får du som medlem til sterkt reduserte priser. 

Kurskalender med oversikt over kurs og samlinger

Stipend til videreutdanning

Ulike fond deler ut ulike stipender hvert år. Som medlem får du enerett til å søke eller så blir du som medlem prioritert fremfor andre søkere. Fondene er ment å styrke din og profesjonens kompetanse. 

Søk fra de ulike fondene

Fagblader

I tillegg til medlemsbladet Utdanning, får du tilbud om ett av fagtidsskriftene Utdanningsforbundet utgir inkludert i medlemskapet ditt. Du kan velge mellom Første steg, Bedre Skole, Spesialpedagogikk og Yrke. Alle magasinene er underlagt redaktørplakaten.

Mer om fagbladene

Hjelp i arbeidshverdagen