Ti gode grunner til å være medlem i Utdanningsforbundet

Kolleger som samarbeider
Som medlem får du anledning til å bli med og bygge et engasjerende, sosialt og faglig felleskap. Foto: iStock

Faglig fellesskap, medbestemmelse, forhandlingskraft oppsummerer ti av våre mange gode grunner til å være medlem.

  1. Som medlem har du en tillitsvalgt på arbeidsplassen. Den tillitsvalgte er medlemmenes representant i møte med arbeidsgiver og sørger for at dine interesser blir ivaretatt.

  2. Medlemskap gir større mulighet til å påvirke arbeidsforholdet ditt.

  3. Det er vi som sitter ved forhandlingsbordet når dine lønns- og arbeidsvilkår skal sikres. Som medlem er du med på å legge kraft bak kravet om likeverdige og gode arbeidsvilkår.

  4. Du får råd og hjelp, om nødvendig fra jurist, i saker som angår arbeidsforholdet ditt.

  5. Du får anledning til å bli med og bygge et engasjerende, sosialt og faglig felleskap.

  6. Utdanningsforbundet organiserer pedagogisk personale på hele utdanningsfeltet. Dette fellesskapet er vår styrke.

  7. Du blir del av et engasjerende felleskap som jobber for å gjøre barnehagen og skolen bedre. Utdanningsforbundet er en sentral premissleverandør i utdanningspolitikken, både lokalt og nasjonalt.

  8. Du får medlemsbladet Utdanning 14 ganger i året. I tillegg får du et abonnement på ett av våre fagtidsskrifter.

  9. Du får mulighet til faglig utvikling gjennom ulike stipendordninger og spennende kurs og konferanser.

  10. Du får tilgang på noen av markedets mest gunstige forsikringer og andre medlemstilbud.

Meld deg inn

Video