Forsikringsfornyelsen 2020

Dine forsikringsdokumenter for 2020 er nå klare og tilgjengelig på Min side. Vi oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med dokumentene og å ta en gjennomgang av ditt forsikringsbehov.

Publisert 03.12.2019

Åpningstider i julen 2019

Vi har vanlig åpningstid frem til og med 20. desember. Mandag 23. desember stenger vi telefonen kl 12.00. Vi holder også stengt fra 24. desember frem til 2. januar.

For spørsmål om private forsikringer (hus, bil etc.), kontakt Tryg direkte på tryg.no. Som medlem har du prioritert tilgang via telefon 55 17 19 26.

Ønsker du å gjøre endringer eller si opp dine forsikringer for 2020, må dette gjøres innen 15.01.2020. Oppsigelser vil få stoppdato 31.12.2019.

Endringer gjør du på Min side eller ved å sende oss e-post på forsikring@udf.no

Har du problemer med innlogging på Min side finner du gode råd på denne lenken 

Nyheter og endringer for 2020

Innboforsikringen forbedres og forenkles

 • Forsikringssummen økes til 3 millioner kroner.
 • Forsikringen har tidligere hatt ulike priser ut fra hvor i landet du bor, med oppdeling i tre soner. Vi har nå endret dette til lik pris for alle uansett bosted.  
 • Utvidet med dekning for bekjempelse av skjeggkre (gjelder fra mars 2019).
 • Forbedret dekning ved tyveri.

Studentforsikringens reisevarighet utvides

 • Studentforsikringen gjelder i 180 dager ved utenlandsstudier.
 • Utvidet med Tryg legehjelp, inkludert psykisk helsehjelp via helsetelefon.

Barneforsikrings pris avhenger av alder

 • Barneforsikringen i Utdanningsforbundet gjelder fremdeles ut året barnet fyller 26 år, men vi innfører økt pris etter utgangen av det året barnet fyller 21.

Person 3i1 forsikring er ny forsikringspakke i år

 • Utdanningsforbundet lanserer en ny forsikringspakke som kan kjøpes av deg under 41 år.
 • Person 3i1 inneholder livs-, uføre- og kritisk sykdomsforsikring. En unik fordel i dette produktet er at du får utbetaling på det som inntreffer først, om noe uforutsett skulle skje. Person 3i1 kjøpes enkelt på nett, og du trenger ikke levere helseerklæring.
 • Forsikringen kan kun kjøpes via Min side, og i første omgang er den kun tilgjengelig for medlemmer. Vi jobber med å få på plass en løsning også for ektefelle/samboer i løpet av første halvår 2020.

Rabatt på private forsikringer

 • Vi har økt rabatten på private forsikringer kjøpt via Tryg Forsikring fra 32 % til 35 %.

Endringer og oppsigelse

Ønsker du å gjøre endringer på din forsikringsavtale kan dette gjøres enkelt på Min side. Her kan du bestille, si opp eller øke/redusere din forsikringsdekning. Betalingskrav/faktura for 2020 er allerede produsert og vil komme til deg i løpet av desember. Hvordan du skal forholde deg til dette kravet er avhengig av hvilken endring du gjør, se detaljert forklaring under.

Bestilling av ny forsikring:

 • Hvordan: Beregn pris på aktuell forsikring og klikk «Bestill».
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt et tilleggskrav på den nye forsikringen.

Oppsigelse av forsikring:

 • Hvordan: Klikk «Si opp» på den aktuelle forsikringen.
 • Betaling: Trekk fra beløpet for den forsikringen du har sagt opp og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura.

Redusere dekning på livs-/uføreforsikring:

 • Hvordan: Klikk på «Reduser dekning» på den aktuelle forsikringen, velg ny dekning i kalkulatoren, og klikk «Send». I praksis vil da den opprinnelige forsikringen stoppes 31.12.19, og ny legges inn 01.01.20.
 • Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt eget krav på den nye forsikringen. 

Øke dekning på livs-/uføreforsikring:

 • Hvordan: Klikk på «Utvid dekning hos Tryg». Du vil da videresendes til Trygs hjemmesider for utfylling av helseerklæring. Fyll ut denne, og signer med BankID.
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Når søknaden er ferdig behandlet i Tryg, vil du få tilsendt et tilleggskrav på prisforskjellen mellom opprinnelig og ny forsikringsdekning.

Redusere reiseforsikring fra familie til én person:

 • Hvordan: Klikk «Si opp» på reiseforsikring for familie. Da vil denne stoppes 31.12.19. Bestill deretter reiseforsikring for én person på Min side, legg inn 01.01.20 som startdato.
 • Betaling: Trekk fra hele summen på den opprinnelige forsikringen og betal øvrige forsikringer på opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt eget krav på den nye forsikringen. 

Utvide reiseforsikring fra én person til familie:

 • Hvordan: Bestill reiseforsikring for familie på Min side fra ønsket dato. Da vil reiseforsikring for én person automatisk stoppes samme dag.
 • Betaling: Betal opprinnelig krav/faktura. Du vil få tilsendt et tilleggskrav på prisforskjellen mellom familie og én person.

Frist for endring/oppsigelse

Utdanningsforbundets forsikringer kan som hovedregel kun sies opp eller reduseres ved hovedforfall 31.12. Men det er likevel mulig å foreta endring/oppsigelse helt fram til 15. januar. Forsikringene vil da få stoppdato 31.12.2019. Våre forsikringer er kollektive og omfattes ikke av regelen om èn måneds oppsigelse ved flytting til annet selskap. I henhold til forsikringsavtaleloven er vi pliktig til å holde deg forsikret i etterkant av hovedforfall og vi må alltid ha beskjed om du ønsker å si opp en forsikring. Du kan si opp forsikringen på Min side eller ved å sende en mail til forsikring@udf.no

Betalingsinformasjon

Min side finner du alltid din siste tilsendte faktura, uavhengig av om du får tilsendt faktura per post, eFaktura eller Avtalegiro. Har du Avtalegiro eller eFaktura vil kravet være synlig i nettbanken i løpet av noen dager, senest 15. desember.

Avtalegiro
Det er viktig dersom du har AvtaleGiro å påse at det er dekning på kontoen på trekkdatoen. Sjekk også at der er satt et høyt nok maksbeløp på avtalen i din nettbank, for å ta høyde for eventuelle prisendringer. Er ikke maksbeløpet høyt nok vil betalingen stoppe opp, og du vil motta purring i posten. Priser finner du på Min side

eFaktura
Vi oppfordrer deg til å benytte eFaktura på dine forsikringer. Dette er en enkel og oversiktlig måte å få regningene tilsendt på. Med eFaktura får du regningen rett i nettbanken, ferdig utfylt med KID og beløp. Du må alltid godkjenne betaling av eFakturaen før den trekkes fra banken.
Du oppretter eFaktura i nettbanken selv når du betaler tilsendt faktura. De fleste banker spør om du vil opprette eFaktura etter betalingsbekreftelsen. eFaktura-referansen er ditt medlemsnummer, åtte siffer. Dersom medlemsnummeret ditt ikke har åtte siffer, legger du inn nuller i forkant av nummeret. Eksempel: 00012345.

Dersom du har mistet en faktura finner du denne på Min side under Mine fakturaer.

Utdanningsforbundets kontonummer er: 1644 19 69930.

Melde skade

Ønsker du å melde en skade, skal skademelding sendes direkte til Tryg Forsikring.
Skade kan også meldes på tlf: 55 17 19 26
Er du på reise kan Tryg Alarm kontaktes på tlf: 55 17 10 01

Reisebevis og reisekort

Digitalt reisekort:

Dette får du ved å laste ned Utdanningsforbundets medlemsapp UDF Medlem. Les mer og last ned appen.

Reisekort plast/papir:

Våre reisekort har ikke utløpsdato, og vil til enhver tid være gjeldende. Har du mistet reisekort, kan du bestille nytt ved å sende oss e-post.

Reisebevis på engelsk:

Trenger du dette, f.eks. i forbindelse med søknad om visum, ligger det klart for nedlasting/utskrift på Min side. Her finner du reisebevis for både 2019 og 2020.