Studentforsikring

For deg som er medlem av Pedagogstudentene har vi laget en uslåelig studentforsikring. Her får du innbo-, reise-, ulykkes-, og uføreforsikring i en og samme pakke. Du er også dekket ved studieopphold i utlandet. I tillegg er helsetelefon og psykologisk helsehjelp inkludert. Alt dette til kun 996 kroner i året.

Bestill studentforsikring

Finn pris og bestill forsikring

SMS 

Send SMS med kodeord "udf 223" til 2080. 

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 223 fra 01.02.2020".

E-post og telefon

Du kan også bestille via e-post forsikring@udf.no, eller ringe oss på 24 14 20 00

Innboforsikring

 • Dekker vann-, brann- og naturskade samt plutselig skade og tyveri av innbo for inntil kr 500 000
 • Tyveri av sykkel.
 • Tyveri og skade på mobil, PC og nettbrett.
 • Bekjempelse av veggedyr, skjeggkre og kakerlakker med inntil kr 100 000.
 • ID-tyveri, identitetsmisbruk og misbruk i sosiale medier.
 • Innbo er også dekket ved studieopphold i utlandet opp til 180 dager
 • Privatansvar og rettshjelp.

Reiseforsikring

 • Dekker reiser med inntil 90 dagers reisevarighet.
 • Dekker reisevarighet med inntil 180 dager for studieopphold i utlandet (Gjelder kun for studieoppholdet, og ikke ved generelle reiser utover 90 dager).
 • Avbestilling, tap av bagasje, reisesyke, hjemtransport, reiseavbrudd, forsinkelse og evakuering.
 • Hjemtransport i Norden ved alvorlig sykdom i nærmeste familie.
 • Ingen egenandel.

Reiseforsikringen er individuell og gjelder kun for deg som er studentmedlem.

Ulykkesforsikring

 • Utbetaling på inntil kr 500 000 ved varig skader som følge av ulykke.
 • Utbetaling på kr 5 000 ved bruddskader.
 • Behandlingsutgifter etter ulykkesskade som ikke dekkes fra annet hold, f.eks. tannlege, lege og fysioterapeut. 

Uføreforsikring

Forsikringen gir månedlige forskuddsutbetalinger av forsikringssummen. Utbetalingene starter allerede 15 måneder etter at man blir sykemeldt.

 • Forsikringssum på 5 G* (kr 506 755).
 • Engangsutbetaling på hele forsikringssummen ved vedtak fra NAV om minst 50 prosent varig arbeidsuførhet.
 • Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden. 

*G står for Folketrygdens Grunnbeløp og er på kr 101 351. Beløpet reguleres hvert år den 1. mai og sikrer at forsikringssummen stiger.

Tryg Legehjelp

Du får inkludert Tryg Legehjelp, hvor erfarne leger og sykepleiere svarer på helsespørsmål 24 timer i døgnet, hver dag. For studenter innebærer dette også psykisk helsehjelp. Her kan du ta kontakt hvis du opplever for eksempel angst, depresjon eller søvnproblemer.  

Telefonnummeret til Tryg Legehjelp er 55 17 90 09.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Merk at om du har reiseforsikring for familie, er det kun medlemmet som får opp reiseforsikringsbeviset i appen, men dette kan enkelt deles med resten av familien inne i appen. Mer informasjon om reisekort på mobilen.

Endres automatisk når du er ferdig som student

Forsikringen gjelder for medlemmer av Pedagogstudentene og varer ut kalenderåret du er ferdig å studere. Ved overgang til ordinært medlemskap i Utdanningsforbundet blir de ulike forsikringene automatisk overført til ordinære forsikringer ved hovedforfall 31.12. Studentforsikringen kan kun kjøpes som en pakkeløsning. Har du andre behov kan du benytte deg av Utdanningsforbundets ordinære forsikringer.

Spørsmål og svar

Hvem kan ha studentforsikringen?

Studentforsikringen gjelder for deg som er medlem av Pedagogstudentene. 

Koster det noe å være medlem av Pedagogstudentene?

Nei, det er gratis å være medlem av Pedagogstudentene. 

Hvilke forsikringer har dere for studenter?

Som student kan du kjøpe alle våre forsikringer på lik linje med andre medlemmer av Utdanningsforbundet.

Studentforsikringen er bedre tilrettelagt for studenter, og den har en svært god pris.

Det er en pakkeløsning som inneholder: 

 • Innboforsikring 
 • Reiseforsikring for en person 
 • Ulykkesforsikring 
 • Uføreforsikring

Tilgang på legehjelp og psykologhjelp er også inkludert.

 
Vi har gode priser og dekninger på alle våre forsikringer, og du står fritt til å suplere med med disse etter behov.

Er samboeren min dekket av studentforsikringen?

Innboforsikringen dekker også samboeren din, så lenge han/hun har samme folkeregistrert adresse som deg.

Samboeren din er ikke dekket under de andre forsikringene i studentforsikringen.

Hva skjer med studentforsikringen når jeg er ferdig med studiene? 

Uavhengig av når på året du er ferdig med studiene, vil studentforsikringen løpe ut ved utgangen av inneværende år. Det betyr, at hvis du er ferdig i juli, vil forsikringen vare til den 31.12.  
 
Fra 1. januar overføres studentforsikringen automatisk til Utdanningsforbundets forsikringer.

Forsikringene du blir overført til:

 • Innboforsikring 
 • Reiseforsikring for en person 
 • Uføreforsikring 5G 
 • Grunnforsikring 

Grunnforsikringen er en obligatorisk forsikring som følger medlemskapet. Du kan si den opp, men du må ha denne i bunn, blant annet  for å kunne kjøpe uføreforsikring. Sier du opp studentforsikringen innen 31.12. i overgangsåret, vil ikke forsikringene videreføres. En oppsigelse må skje skriftlig til forsikring@udf.no.

Jeg skal studere i utlandet, gjelder studentforsikringen da?

Ja, du er dekket av studentforsikringen i inntil 180 dager, når du studerer eller har praksis i utlandet.

Hva er forskjellen på uføreforsikring og ulykkesforsikring?

Uføreforsikringen gir rett til utbetaling hvis du blir helt eller delvis arbeidsufør og ikke kan jobbe.

Ulykkesforsikringen gir rett til utbetaling ved varig skade eller behandling, som følge av ulykke. En ulykke defineres som en plutselig og uventet, ytre, fysisk hendelse.

Hva dekker ulykkesforsikringen i studentpakken?

Ulykkesforsikringen gir en dekning på inntil kr 500 000 ved medisinsk invaliditet etter ulykke. Den dekker også behandlingsutgifter, og gir i tillegg utbetaling på kr 5 000 ved bruddskade på ben, arm, skulder og hode.

Hva dekker uføreforsikringen i studentpakken?

Uføreforsikringen har en dekning på 5 G (kr 506 755) og krever ingen helsevurdering.

Engangsutbetaling
Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

 • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
 • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag.

Månedlig forskuddsutbetaling av forsikringssum
Fra 15 måneder etter første sykemeldingsdag, som førte til arbeidsuførheten, utbetales 1 % av forsikringssummen månedlig. Månedlig utbetaling skjer etterskuddsvis.

For skader oppstått før 01.01.2019 gjelder andre vilkår. Kontakt vår forsikringsavdeling på telefon 24 14 20 00.

Studieavbrudd
Forsikringen gir rett til erstatning på 10 000 kroner når forsikrede har vært sammenhengende helt studieufør på grunn av ulykke eller egen sykdom i minst to måneder i studietiden.

Kan uføreforsikringen utvides?

Ja. Da må sende egenerklæring som behandles av Tryg Forsikring. Du kan bestille økt dekning på uføre på uføreforsikringen i bestillingskalkulatoren her.

Hvis du allerede har for eksempel 5 G, men ønsker 15 G, søker du kun om 10 G.

Er det egenandel i innboforsikringen i studentpakken?

Det er ikke egenandel på innboforsikringen, med noen unntak:

Dekning Egenandel
Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister 2 000 kroner
Tyveri av og skadeverk på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2 000 kroner
Plutselige skader på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin 2 000 kroner
Naturskader 8 000 kroner
Privatansvar 2 000 kroner
Rettshjelp 4 000 kroner og i tillegg 20 prosent av utgifter som kommer utover 4 000 kroner.
Rettshjelp ved forbrukerkjøp

4 000 kroner

Mer informasjon om de ulike dekningene finner du her.

Kan jeg ta eksamen i utlandet i koronatiden?

Vi følger myndighetenes reiseråd for reiser over landegrensene. Hvis du allikevel må til utlandet for å ta en avgjørende eksamen, kan du kontakte oss.

E-post: forsikring@utdanningsforbundet.no

Telefon: 24 14 20 00.

Vår kontortid er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

 

Kan jeg endre innholdet i studentforsikringen?

Studentforsikringen er en pakkeløsning med fire forsikringer. Det er ikke mulig å utvide eller endre disse forsikringene. Ønsker du høyere forsikringssum eller annen dekning, kan du kjøpe dette i tillegg.

Som medlem av Pedagogstudentene, får du samme forsikringstilbud som Utdanningsforbundets medlemer. Les mer om våre medlemstilbud og forsikringer.

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Er det tilfeller der jeg ikke får utbetalt på forsikringen?

Ingen forsikringer dekker alt. I forsikringsavtalen, som består av forsikringsbevis og vilkår, står det beskrevet hva som ikke dekkes, og hva du selv har ansvar for å passe på for å unngå skade. I forsikringsbeviset finner du sikkerhetsforskrifter, som sier hvilket ansvar du har for at forsikringen skal være gjeldende. Et eksempel fra reiseforsikring, er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke legges i bagasje som skal sjekkes inn. Et eksempel fra innboforsikring, er ditt ansvar for å holde vinduer og dører lukket og låst. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre reduksjon eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer. Disse er spesifisert i vilkårene, og forteller om hvilke hendelser/tilfeller forsikringen ikke er dekket. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som gjelder for forsikringen. Et eksempel fra reiseforsikring, er unntak for streik. Det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket, da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Ved konkurs
Det finnes ingen reiseforsikring som gir erstatning ved konkurs, men hvis reiseoperatøren er medlem av Reisegarantifondet, kan det være at de refundere utgiftene. Hvis tapet ikke er dekket under reisegarantiordningen, kan du sjekke med banken din. Noen banker dekker tap av utgifter dersom reisen er betalt med kredittkort.

Her kan du se hvilke reiseselskap som er medlem av reisegarantifondet

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no