Innboforsikring

Vår innboforsikring dekker tap og skade på privat innbo og løsøre med inntil 3 millioner kroner per skadetilfelle.

Innboforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Dekninger

Forsikringen gjelder på medlemmets bostedsadresse og dekker

 • vann, brann og lynnedslag
 • tyveri og hærverk
 • tyveri av sykkel
 • uflaksskader
 • flytteforsikring
 • dekning ved ID-tyveri. Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID-tyveri.

Øvrige dekninger 

 • privatansvar
 • rettshjelp med inntil kr 100 000
 • plutselige skader utenfor Norden med inntil kr 40 000
 • veskenapping med inntil kr 40 000
 • eget yrkesløsøre med inntil kr 100 000
 • bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakerlakker med inntil kr 100 000
 • sykkel/elsykkel inne i boligen har dekning på inntil kr 3 millioner.
 • utenfor boligen er sykkel dekket med inntil kr 40 000.
 • gressklipper/robotgressklipper utenfor bygning med inntil kr 40 000.

Husk at innboforsikringen også gjelder barns hybel på studiestedet i Norden, så lenge de regnes som studenter. 

Pris

Prisen på innboforsikringen fra 01.01.2020 er kr 1 020,- i året uavhengig av hvor i landet du bor.

Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen er begrenset til 3 000 000 kroner per skade.
Det trekkes ingen egenandel ved skade, med noen unntak:

Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister  kr 2 000
Tyveri eller plutselig skade på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin  kr 2 000
 Privatansvar  kr 2 000
 Naturskader  kr 8 000
 Rettshjelp  kr 4 000 + 20 % av utgifter utover kr 4 000

Bestill forsikringen

Bestill enkelt i bestillingskalkulatoren øverst på denne siden eller send SMS med kodeord "udf 220" til 2080. Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 220 fra 15.02.2020".

Spørsmål og svar:

Er barn på hybel også omfattet av innboforsikringen?

Innboforsikringen dekker barns hybel i Norden, når de i studietiden bor midlertidig borte fra hjemmet. Dekningen er gjeldende så lenge de regnes som studenter. Det spiller ingen rolle om barnet har folkeregistrert adresse på studiested eller hjemme.

Det er ingen aldersbegrensning, men dersom barnet etablerer fast bopel på studiestedet, slik som ved stifting av egen familie og/eller kjøp av egen leilighet, opphører «midlertidigheten». Det anses da at barnet ikke lenger er en del av foreldrenes faste husstand, og må da kjøpe egen innboforsikring.

Når studiet er ferdig uten at barnet flytter tilbake til foreldrene må det kjøpes egen forsikring.

Er innboforsikring det samme som husforsikring?

Innboforsikring er ikke det samme som husforsikring. Innboforsikringen dekker innbo og løsøre og ikke selve boligen. Trenger du husforsikring kan du lese mer om vårt tilbud her

Hvor mye dekker innboforsikringen?

Innboforsikringen dekker det man har, med en øvre grense på 3 millioner kroner.

Dekker innboforsikringen spesielt verdifulle gjenstander?

Innboforsikringen dekker tyveri av enkeltgjenstander som tas med ut av hjemmet med inntil kr 40 000. Vi anbefaler at du takserer spesielt verdifulle gjenstander. For gjenstander med høyere verdi kan det kjøpes verdigjenstandforsikring direkte hos Tryg Forsikring.

Husk at du som medlem av Utdanningsforbundet får 35 % rabatt på private forsikringer uavhengig av antall forsikringer.

Hvor gjelder innboforsikringen?

Innboforsikringen gjelder på bosted i Norden og i leilighet/hybel som benyttes av sikrede i forbindelse med arbeid eller skolegang i Norden.

Gjelder innboforsikringen ved transport av innbo?

Ved flytting innen Norden gjelder forsikringen på begge steder i flytteperioden inntil ett år. Innboforsikringen gir dekning for ødeleggelse av innbo og løsøre under transport forutsatt at gjenstandene er forsvarlig pakket og sikret. Det er ingen øvrig grense på forsikringssummen så lenge man utfører flyttingen og transporten selv. Ved bruk av flyttebyrå er forsikringssummen på inntil kr 40 000.

Meld adresseendring på Min side eller i appen "UDF Medlem". Husk i tillegg å melde ny adresse til Folkeregisteret. 

Gjelder innboforsikringen ved lagring av innbo?

Innboforsikringen dekker midlertidig lagret innbo med inntil 500 000 kr.

Hva er dekket av innboforsikringen når jeg leier ut?

Leier eller låner du ut boligen du bor i, gjelder innboforsikringen i inntil 1 år for de samme skadene du selv ville vært dekket av, med noen unntak. Når du har gitt lovlig adgang til din bolig, dekkes ikke skadeverk/hærverk eller tyveri av dine eiendeler. Dette blir derfor en risiko du tar når du leier ut. Tyveri fra låste rom vil imidlertid være dekket. Leietaker må tegne egen innboforsikring for sine egne eiendeler.

Bruker man Airbnb til å formidle utleien, dekker de skadeverk gjennom sin vertsgaranti

Dekkes høreapparat av innboforsikringen?

Høreapparat kan være dekket av både innbo- og reiseforsikring. Under ser du hva som dekkes av innboforsikringen.

Brann: inntil 3 millioner i Norden

Tyveri og hærverk: inntil kr 3 millioner inne i bolig, kr 40 000 utenfor bolig.

Plutselige skader: inntil kr 3 millioner i Norden, kr 40 000 i resten av verden.

Dekkes bunad av innboforsikringen?

Bunad kan være dekket både av innbo- og reiseforsikring.

Dersom bunaden er veldig verdifull, kan man vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring på den gjennom Tryg Forsikring.

Dekker min innboforsikring sykkel/el-sykkel?

Sykkel/elsykkel kan være dekket av både innbo- og reiseforsikring. Under ser du hva som dekkes av innboforsikringen.

Brann: inntil 3 millioner i Norden

Tyveri og hærverk: inntil kr 3 millioner inne i bolig, kr 40 000 utenfor bolig.

Plutselige skader: inntil kr 3 millioner i Norden, kr 40 000 i resten av verden.


Har du en sykkel/elsykkel som koster mer enn kr 40 000, kan du vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring. Dette kan gjøres gjennom Tryg Forsikring.

Er sykkelen registrert i et godkjent sykkelregister bortfaller egenandelen på kr 2 000. 

Som medlem av Utdanningsforbundet får du 50 % rabatt ved registrering av sykkel hos Bikemember.

Er skader forårsaket av drone dekket av innboforsikringen?

Drone regnes som luftfartøy, og skader forårsaket av denne er derfor unntatt i ansvarsdekningen i innboforsikringen. Et tips er å sjekke ut medlemskap i Norges Luftsportforbund, der ansvarsforsikring er inkludert. 

Får jeg redusert pris ved installasjon av alarm?

Våre kollektive forsikringer har faste og gunstige priser som er forhandlet frem for våre medlemmer. Boligalarm vil dessverre ikke gi en reduksjon i forsikringspremien. Merk at det er ingen egenandel, med noen få unntak; tyveri/skade på nettbrett, PC og mobil og tyveri av sykkel så fremt den ikke er registrert i Falck sykkelregister. 

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Har du andre spørsmål?

Se også Ofte stilte spørsmål. Kanskje finner du svaret der.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no