Innboforsikring

Vår innboforsikring dekker tap og skade på privat innbo og løsøre med inntil 2 millioner kroner per skadetilfelle.

Bestill innboforsikring

Finn pris og bestill forsikring

Når du trykker på "Bestill" vil du bli bedt om å logge inn for å fullføre bestillingen.

Dekninger

Forsikringen gjelder på medlemmets bostedsadresse og dekker:

 • Brann og lynnedslag
 • Tyveri og hærverk ved innbrudd
 • Tyveri av sykkel
 • Uflaksskader/plutselige skader
 • Transportskade ved flytting
 • Dekning ved ID tyveri. Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID tyveri.

Øvrige dekninger 

  • Rettshjelp med inntil kr 100 000
  • Plutselige skader utenfor hjemmet med inntil kr 40 000
  • Kontanter med inntil kr 40 000
  • Veskenapping med inntil kr 40 000
  • Eget yrkesløsøre med inntil kr 100 000
  • Rekonstruksjon av notater etc. med inntil kr 50 000
  • Sanering av veggedyr og kakerlakker med inntil kr 100 000
  • Sykkel/elsykkel inne i boligen har dekning på inntil 2 millioner. Sykkel i bod/garasje som ingen andre har tilgang til har dekning på inntil kr 60 000. Utenfor boligen er sykkel dekket med inntil kr 40 000.

 

 

Husk at innboforsikringen også gjelder barns hybel på studiestedet i Norden, så lenge de regnes som studenter. 

Pris

Pris er delt inn i tre soner og baseres på hvor i landet du bor. 

 • Sone 1: kr 1476 per år
 • Sone 2: kr 1176 per år
 • Sone 3: kr 972 per år

Forsikringssum og egenandel

Forsikringssummen er begrenset til 2 000 000 kroner per skade.
Det trekkes ingen egenandel ved skade, med noen unntak:

Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG-godkjent sykkelregister  2000 kr
Tyveri eller plutselig skade på mobiltelefon, nettbrett og bærbar datamaskin  2000 kr
 Privatansvar  2000 kr
 Naturskader  8000 kr
 Rettshjelp  4000 kr + 20% av utgifter utover 4000 kr

Bestill forsikringen

Bestill enkelt i bestillingskalkulatoren øverst på denne siden eller send SMS med kodeord "udf 220" til 2080. Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 220 fra 15.02.2019".

Spørsmål og svar:

Er barn på hybel også omfattet av innboforsikringen?

Innboforsikringen dekker også barns hybel på studiested i Norden, så lenge de regnes som studenter, og er ment midlertidig borte fra hjemmet. Dekningen gjelder også ved endring av folkeregistrert adresse til studiested.

Det er ingen aldersbegrensning men dersom barnet etablerer fast bopel på studiestedet, slik som ved stifting av egen familie og/eller kjøp av egen leilighet, opphører «midlertidigheten». Det anses da at barnet ikke lenger er en del av foreldrenes faste husstand, og må da tegne egen innboforsikring.

Når studiet er ferdig uten at barnet flytter tilbake til foreldrene må det tegnes egen forsikring.

Er innboforsikring det samme som husforsikring?

Innboforsikring er ikke det samme som husforsikring. Innboforsikringen dekker innbo og løsøre og ikke selve boligen. Trenger du husforsikring kan du lese mer om vårt tilbud her

Hvor mye dekker innboforsikringen?

Innboforsikringen dekker det man har, med en øvre grense på 2 millioner kroner.

Hvor mye er egenandelen på innboforsikringen?

Det er ingen egenandel for innboforsikringen, med disse unntakene:

 • Tyveri av sykkel som ikke er registrert i FG- godkjent sykkelregister. Egenandel kr 2000.
 • Plutselig skade på, eller tyveri av mobil, nettbrett og PC. Egenandel kr 2000.
 • Egenandelen ved rettshjelp er 4000 kr og i tillegg 20 prosent av de utgifter som påløper utover 4000 kr.
 • Egenandelen ved naturskade utgjør det beløp som er fastsatt av myndighetene, for tiden 8000 kr.
 • Egenandelen ved privatansvar er 2000 kr per skadetilfelle. 

Relevante lenker:

Bikemember

Securmark

Dekker innboforsikringen spesielt verdifulle gjenstander?

Innboforsikringen dekker inntil kr 40 000 for enkeltgjenstander dersom de tas ut av hjemmet. Det bør foreligge en takst av spesielt verdifulle gjenstander. For gjenstander med høyere verdi kan det kjøpes verdigjenstandforsikring direkte hos Tryg Forsikring.

Husk at du som medlem av Utdanningsforbundet får 35 prosent rabatt på private forsikringer uavhengig av antall produkter

Hvor gjelder innboforsikringen?

Innboforsikringen gjelder på bosted i Norden og i leilighet/hybel som benyttes av sikrede i forbindelse med arbeid eller skolegang i Norden.

Gjelder innboforsikringen ved transport av innbo?

Ved flytting innen Norden gjelder forsikringen på begge steder i flytteperioden inntil ett år. Innboforsikringen gir dekning for ødeleggelse av innbo og løsøre under transport forutsatt at gjenstandene er forsvarlig pakket og sikret. Det er ingen øvrig grense på forsikringssummen så lenge man utfører flyttingen og transporten selv. Ved bruk av flyttebyrå er forsikringssummen på inntil 40 000 kr.

Meld adresseendring på Min side eller i appen "UDF Medlem". Husk i tillegg å melde ny adresse til Folkeregisteret. 

Gjelder innboforsikringen ved lagring av innbo?

Innboforsikringen dekker midlertidig lagret innbo med inntil 500 000 kr.

Hva er dekket av innboforsikringen når jeg leier ut?

Leier eller låner du ut boligen du bor i, gjelder innboforsikringen i inntil 1 år for de samme skadene du selv ville vært dekket av, med noen unntak. Når du har gitt lovlig adgang til din bolig, dekkes ikke skadeverk/hærverk eller tyveri av dine eiendeler. Dette blir derfor en risiko du tar når du leier ut. Tyveri fra låste rom vil imidlertid være dekket.


Bruker man Airbnb til å formidle utleien, dekker de skadeverk gjennom sin vertsgaranti. Leietaker må tegne egen innboforsikring for sine egne eiendeler.

Dekkes høreapparat av innboforsikringen?

Vår innboforsikring dekker høreapparat mot skader som tyveri og uflakshendelser, og det er ingen egenandel.

Dekkes bunad av innboforsikringen?

Bunader er gjerne verdt store summer, og nedenfor ser du dekningen som gjelder for innboforsikringen vår:
Gjelder på forsikredes bosted i Norden. Ved brann er det en dekning for innbo og løsøre på inntil 2 millioner per skadetilfelle. Ved tyveri eller skadeverk av/på bunaden gjelder:

- bunad oppbevart i bod, rom eller garasje uten skillevegg som andre husstander har tilgang til, dekning 40 000 kr.
- bunad oppbevart i rom, bod eller garasje som ingen andre husstander har tilgang til, og som er tilknyttet sameiet bolig eller leilighet, dekning 60 000 kr.
- bunad tatt med på reiser eller opphold utenfor Norden, og det oppstår plutselig skader som består av annet enn at tingen er borte, gjelder dekningen de første 90 dagene med sumbegrensning på 40 000 kr.

Dekningssummer gjelder per skadetilfelle.

Ettersom bunader gjerne er verdt mye mer, kan man vurdere å tegne en verdigjenstandsforsikring på bunaden. Dette kan gjøres gjennom Tryg Forsikring.

Dekker min innboforsikring sykkel/el-sykkel?

El-sykkel dekkes på lik linje som vanlig sykkel. Sykler som oppbevares inne i boligen har dekning på inntil 2 millioner. Står sykkelen i en bod som ingen andre har tilgang til, er dekningen på inntil kr 60 000 per skadetilfelle. Utenfor boligen er det dekning på inntil kr 40 000 per skadetilfelle.

Er sykkelen registrert i et godkjent sykkelregister bortfaller egenandelen på kr 2000.

Er skader forårsaket av drone dekket av innboforsikringen?

Drone regnes som luftfartøy, og skader forårsaket av denne er derfor unntatt i ansvarsdekningen i innboforsikringen. Et tips er å sjekke ut medlemskap i Norges Luftsportforbund, der ansvarsforsikring er inkludert. 

Får man redusert forsikringssum ved installasjon av alarm?

Våre kollektive forsikringer har faste og gunstige priser som er forhandlet frem for våre medlemmer. Boligalarm vil dessverre ikke gi en reduksjon i forsikringspremien. Merk at det er ingen egenandel, med noen få unntak; tyveri/skade på nettbrett, PC og mobil og tyveri av sykkel så fremt den ikke er registrert i Falck sykkelregister. 

Skal tyveri, hærverk, ran etc. politianmeldes?

Ja. Brann, innbrudd, hærverk, tyveri, ran og overfall skal meldes til politiet.

Er det tilfeller der jeg ikke får utbetalt på forsikringen?

Alle forsikringer medfølger et forsikringsbevis med sikkerhetsforskrifter og vilkår der unntak spesifiseres. Sikkerhetsforskriftene spesifiserer hvilket ansvar du som forsikringstaker har for at din forsikring skal være gjeldende. Et eksempel fra innboforsikringen er ditt ansvar for å påse at vinduer er lukket og døren er låst. Et eksempel fra reiseforsikringen er ditt ansvar for å påse at tyveriutsatte gjenstander ikke havner i bagasje som skal sjekkes inn. Brudd på sikkerhetsforskriftene kan medføre avkortning eller bortfall av erstatning.

Det finnes også unntak i forsikringer, og disse er spesifisert i vilkårene og forteller om hvilke hendelser/tilfeller der forsikringen ikke vil gi erstatning. Det er lurt å sette seg inn i hvilke unntak som er gjeldende for de ulike dekningene. Et eksempel fra reiseforsikringen er et unntak for streik, og det betyr at om flyet ditt ikke går grunnet streik er ikke dette dekket da det er flyselskapene som er erstatningsansvarlig i slike saker.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp "Utdanningsforbundet" som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Dersom du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Vi snakkes.