70+ forsikring

Eldre dame i stol med nettbrett

70+ forsikring er en forsikringspakke for deg som er godt voksen. Pakken inneholder reise-, innbo- og ulykkesforsikring. Døgnåpen helsetelefon er også inkludert.

Bestill 70+ forsikring

Finn pris og bestill forsikring

Hvem gjelder forsikringen for? *

SMS bestilling
En person: send SMS med kodeord  «udf 226» til 2080. 
Familie: send SMS med kodeord «udf 225» til 2080.

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: «udf 226 fra 01.01.2020».

E-post og telefon
Du kan også bestille via e-post forsikring@udf.no, eller ringe oss på 24 14 20 00.

Dette er 70+ forsikring

70+ er en fosikringspakke som er tilpasset deg over 70 år. Pakken inneholder:

  • Reiseforsikring som gjelder i hele verden med reisevarighet på 90 dager. 
  • Innboforsikring med forsikringssum på inntil 3 millioner kroner.
  • Ulykkesforsikring med erstatning ved varig mén og behandlingsutgifter.
  • Helsetelefon hvor du får snakke med norske leger og sykepleiere.

Du kan bestille pakken for deg selv og for din familie.

 

Dette dekker 70+ forsikring

INNBOFORSIKRING
Gjelder for fast bosted i Norden. 

Vann, brann og lynnedslag

Inntil kr 3 000 000

Tyveri og hærverk 

Inntil kr 3 000 000

Tyveri av sykkel

Inntil kr 40 000 
Ingen egenandel om sykkelen er registrert i FG godkjent register

Uflaksskader/plutselige skader

Inntil kr 3 000 000 i Norden. 
Kr 40 000 i resten av verden.

Flytteforsikring

Inntil kr 3 000 000 ved flytting på egenhånd. Kr 40 000 ved bruk av flyttebyrå.

Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakerlakker 
Dekker utgifter til bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakkerlakker. Dekker også opphold utenfor hjemmet når dette er ubeboelig, som følge av skaden.

Inntil kr 100 000

Rettshjelp og ID tyveri
Dekker rettshjelp. Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID tyveri.

 

Privatansvar

Inntil kr 5 000 000

 

REISEFORSIKRING
Inntil 90 dagers varighet per reise i hele verden
 
 

Reisesyke

Ubegrenset. Enkle utgiftsbegrensninger

Hjemtransport

Ubegrenset

Avbestilling

Ubegrenset

Forsinkelse

 

Privatansvar

kr 15 000 000 pr. skadetilfelle

Rettshjelp

kr 100 000. tvist

Tapt og skadet reisegods

Ubegrenset.   
Enkeltgjenstand kr 40 000

Egenandel leiebil
Dekning på egenandel av leiebil ved skade på/eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen

Ubegrenset

 

ULYKKESFORSIKRING
Ingen opphørsalder 

Varig skade på person
Dekker fra 1 % medisinsk invaliditet

Enslig under 75 år dekkes med inntil 10 G, over 75 år inntil 5 G. Familie under 75 år dekkes med inntil 5 G, over 75 år 2,5 G per person.

Utgifter til medisinsk behandling

Inntil 5 % av forsikringssummen

 

HELSETELEFON
Tilgang til døgnåpen telefontjeneste der du får svar på helserelaterte spørsmål
fra helsepersonell med lang erfaring. Du kan også få hjelp med resept på
medisiner eller henvisning til spesialist.  

Grunnbeløpet er pr. dags dato kr 101 351.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår «UDF Medlem» får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Mer informasjon om appen.

Spørsmål og svar

Er det en øvre aldergrense på forsikringen?

Nei, det er ingen øvre grense for bestilling av 70+ forsikring.

Forsikringen kan bestilles etter fylte 70 år.

Dekker forsikringen verdigjenstander, som høreapparat?

Forsikringen dekker inntil 40 000 kroner for gjenstander som du har med deg utenfor hjemmet. Det gjelder enten du er på reise, eller bare skal en tur i butikken.

Høreapparat er dekket for skader som brann, tyveri og uflakshendelser. Da er det er ingen egenandel. Hvis du mister eller glemmer apparatet gjelder ikke dekningen.

Er du medlem av Hørselshemmedes Landsforbund, kan det være at du har flere dekninger der.

Trenger jeg reisebevis på reise? Hvor finner jeg det?

Du bør ha med reisebevis. Reisebevis finner du på Min Side eller via vår app «UDF Medlem».

Dersom du ønsker det tilsendt i posten, ta kontakt med oss på e-post forsikring@utdanningsforbundet.no, eller telefon 24 14 20 00.

Har ulykkesforsikringen aldersbegrensning?

Ulykkesforsikringen varer livet ut, forutsatt at forsikringen er betalt.

Kan jeg endre innholdet i forsikringspakken?

Utdanningsforbundets 70+ forsikring, er en forsikringspakke som det er ikke er mulig å endre på.

Hva er helsetelefonen og hvorfor er den nyttig?

Helsetelefonen er en døgnåpen telefontjeneste, der du kan ringe og få hjelp med dine helsespørsmål. 

Dersom fastlegen din har stengt eller har lang ventetid, kan helsetelefonen være en god erstatning.

Telefonnummer: 55 17 90 09.

Har du andre spørsmål?

Se også Ofte stilte spørsmål. Kanskje finner du svaret der.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no