70+ forsikring

Eldre dame i stol med nettbrett

70+ forsikring er en forsikringspakke for deg som er godt voksen. Pakken inneholder reise-, innbo- og ulykkesforsikring. Døgnåpen helsetelefon er også inkludert.

Bestill 70+ forsikring

Finn pris og bestill forsikring

Hvem gjelder forsikringen for? *

SMS bestilling
En person: send SMS med kodeord  «udf 226» til 2080. 
Familie: send SMS med kodeord «udf 225» til 2080.

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: «udf 226 fra 01.01.2020».

E-post og telefon
Du kan også bestille via e-post forsikring@udf.no, eller ringe oss på 24 14 20 00.

 

                   Hva dekker 70+ forsikring?

INNBOFORSIKRING
Gjelder for fast bosted i Norden. 

Vann, brann og lynnedslag

Inntil kr 3 000 000

Tyveri og hærverk 

Inntil kr 3 000 000

Tyveri av sykkel

Inntil kr 40 000 
Ingen egenandel om sykkelen er registrert i FG godkjent register

Uflaksskader/plutselige skader

Inntill kr 3 000 000 i Norden. 
Kr 40 000 i resten av verden.

Flytteforsikring

Inntill kr 3 000 000 ved flytting på egenhånd. Kr 40 000 ved bruk av flyttebyrå.

Bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakerlakker 
Dekker utgifter til bekjempelse av skjeggkre, veggedyr og kakkerlakker. Dekker også opphold utenfor hjemmet når dette er ubebolig, som følge av skaden.

Inntill kr 100 000

Rettshjelp og ID tyveri
Dekker rettshjelp. Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID tyveri.

 

Privatansvar

Inntil kr 5 000 000

 

REISEFORSIKRING
Inntil 90 dagers varighet per reise i hele verden
 
 

Reisesyke

Ubegrenset. Enkle utgiftsbegrensninger

Hjemtransport

Ubegrenset

Avbestilling

Ubegrenset

Forsinkelse

 

Privatansvar

kr 15 000 000 pr. skadetilfelle

Rettshjelp

kr 100 000. tvist

Tapt og skadet reisegods

Ubegrenset.   
Enkeltgjenstand kr 40 000

Egenandel leiebil
Dekning på egenandel av leiebil ved skade på/eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen

Ubegrenset

 

ULYKKESFORSIKRING
Ingen opphørsalder 

Varig skade på person
Dekker fra 1 % medisinsk invaliditet

Enslig under 75 år dekkes med inntil 10 G, over 75 år inntil 5 G. Familie under 75 år dekkes med inntil 5 G, over 75 år 2,5 G per person.

Utgifter til medisinsk behandling

Inntill 5 % av forsikringssummen

 

HELSETELEFON
Tilgang til døgnåpen telefontjeneste der du får svar på helserelaterte spørsmål
fra helsepersonell med lang erfaring. Du kan også få hjelp med resept på
medisiner eller henvisning til spesialist.  

Grunnbeløpet er pr. dags dato kr 99 858.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår «UDF Medlem» får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). Mer informasjon om appen.

Spørsmål og svar:

Hva er helsetelefonen?

Helsetelefonen er en døgnåpen telefontjeneste der du kan ringe og få hjelp med dine helsespørsmål. Lurer du på om du bør gå til lege eller ikke, kan helsetelefonens leger og sykepleiere hjelpe deg med å avgjøre dette. I tillegg kan de i enkelte tilfeller henvise deg til spesialist eller skrive ut enkle resepter. Har du 70+ forsikring, kan du ringe helsetelefonen på 55 17 90 09.

Kan jeg bestille legebesøk gjennom helsetelefonen?

Det går dessverre ikke å bestille legebesøk gjennom helsetelefonen, men de kan ved enkelte tilfeller henvise deg til spesialist.

Er det en øvre aldergrense for bestilling av 70+ forsikring?

Nei, det er ingen øvre grense for bestilling av 70+ forsikring.

Har ulykkesforsikringen aldersbegrensning?

Ulykkesforsikringen varer livet ut forutsatt at forsikringen er betalt.

Kan jeg bestille deler av 70+ forsikring?

Nei, det går dessverre ikke å bestille deler av pakken 70+ forsikring.

Jeg har deler av forsikringene mine i ett annet selskap, hvordan går jeg frem?

Du må selv si opp forsikringer som du har i andre selskaper. Når du vet siste virkedag for forsikringene kan vi legge inn bestillingen du ønsker her hos oss.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no