Utdanningsforbundets 70+

Eldre dame i stol med nettbrett

Utdanningsforbundet 70+ er en forsikringspakke for deg som er godt voksen. Forsikringspakken inneholder reise-, innbo- og ulykkesforsikring. Døgnåpen helsetelefon er også inkludert.

Bestill Utdanningsforbundet 70+

Finn pris og bestill forsikring

Hvem gjelder forsikringen for? *

Prisen på 70+ endres fra 01.01.2020 til kr 2 592 for en person, og kr 3 348 pr. år for familie.

SMS bestilling: 
En person: send SMS med kodeord "udf 226" til 2080. 
Familie: send SMS med kodeord "udf 225" til 2080.
Send også gjerne mail til forsikring@udf.no, eller ring oss på 24 14 20 00

Husk å oppgi fra hvilken dato forsikringen skal gjelde (tidligst dagen etter bestillingsdato). Eksempel: "udf 236 fra 01.12.2019".

                   Hva dekker Utdanningsforbundets 70+

INNBOFORSIKRING
Gjelder for fast bosted i Norden. 

Brann og lynnedslag

Inntil 2 000 000 kr

Tyveri og hærverk ved innbrudd

Inntil 2 000 000 kr inne i bolig. 
Alle andre steder 40 000 kr

Tyveri av sykkel

Inntil 40 000 kr 
Ingen egenandel om sykkelen er registrert i FG godkjent register

Uflaksskader/plutselige skader

Inntill 2 000 000 kr inne i bolig. 
Alle andre steder 40 000 kr

Transportskade ved flytting

Inntill 2 000 000 kr ved flytting på egenhånd. Alt annet 40 000 kr

Sanering av veggedyr og kakerlakker 
Dekker utgifter til sanere veggedyr og kakkerlakker og opphold utenfor hjemmet når dette er ubebolig som følge av saneringen.

Inntill 100 000 kr

ID tyveri
Forebygge, oppdage og begrense skader ved ID tyveri.

 

 

REISEFORSIKRING
Inntil 90 dagers varighet per reise i hele verden
 
 

Reisesyke

Ubegrenset. Enkle utgiftsbegrensninger

Hjemtransport

Ubegrenset

Avbestilling

Ubegrenset

Reiseansvar

15 000 kr pr.skadetilfelle

Rettshjelp

100 000 kr pr.tvist

Tapt og skadet reisegods

Ubegrenset.   
Enkeltgjenstand 40 000 kr

Egenandel leiebil
Dekning på egenandel av leiebil ved skade på/eller tyveri av leiebil til eget bruk i løpet av feriereisen

Ubegrenset

 

ULYKKESFORSIKRING
Ingen opphørsalder 

Varig skade på person
Dekker ned til 1% medisinsk invaliditetsgrad

Enslig under 75 år er 10 G,over 75 år er 5 G. For familie under 75 år er 5 G, over 75 år er 2,5 G per person

Utgifter til medisinsk behandling

Inntill 5% av forsikringssummen

 

HELSETELEFON
Tilgang til døgnåpen telefontjeneste der du får svar på helserelaterte spørsmål
fra helsepersonell med lang erfaring. Du kan også få hjelp med resept på
medisiner eller henvisning til spesialist.  

Grunnbeløpet er pr. dags dato 99 858 kr.

Reisekort på mobil

Få reisekortet på mobilen og ha det tilgjengelig til enhver tid. Ved å laste ned medlemsappen vår "UDF Medlem" får du reisekortet, medlemskortet og dine medlemsfordeler rett på mobilen. Appen er gratis og kan lastes ned fra Google Play (Android) og App Store (iPhone). For mer informasjon om appen. Mer informasjon om appen.

Spørsmål og svar:

Hva er helsetelefonen?

Helsetelefonen er en døgnåpen telefontjeneste der du kan ringe og få hjelp med dine helsespørsmål. Lurer du på om du bør gå til lege eller ikke, kan helsetelefonens leger og sykepleiere hjelpe deg med å avgjøre dette. I tillegg kan de i enkelte tilfeller henvise deg til spesialist eller skrive ut enkle resepter. Har du Utdanningsforbundets 70+ kan du ringe helsetelefonen på 55 17 90 09

Kan jeg bestille legebesøk gjennom helsetelefonen?

Det går dessverre ikke å bestille legebesøk gjennom helsetelefonen, men de kan ved enkelte tilfeller henvise deg til spesialist.

Er det en øvre aldergrense for bestilling av Utdanningsforbundets 70+ ?

Nei, det er ingen øvre grense for bestilling av Utdanningsforbundets 70+.

Har ulykkesforsikringen aldersbegrensning?

Ulykkesforsikringen varer livet ut forutsatt at forsikringen er betalt.

Jeg har deler av forsikringene mine i ett annet selskap, hvordan går jeg frem?

Du må selv si opp forsikringer som du har i andre selskaper. Når du vet siste virkedag for forsikringene kan vi legge inn bestillingen du ønsker her hos oss.

Kan jeg bestille deler av Utdanningsforbundets 70+?

Nei, det går dessverre ikke å bestille deler av forsikringspakken Utdanningsforbundets 70+.