Barneforsikring

I Norge har vi gode offentlige støtteordninger for barn, likevel kan sykdom eller ulykke medføre en stor økonomisk belastning for familien. Barneforsikringen hjelper deg å dekke opp for dette. Forsikringen kan kjøpes for både barn og barnebarn.

Bestill barneforsikring

Finn pris og bestill forsikring

 

Hva dekker barneforsikringen?

DekningForsikringssum
Medisinsk invaliditet 
Gir erstatning ved varig skade på person etter ulykke eller sykdom. Erstatning gis fra 1 %, ved 100 % medisinsk invaliditet utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Inntil 2 000 000 kr
Uførekapital
Gir rett til en engangsutbetaling hvis arbeidsevnen til barnet blir nedsatt med minst 50 %. Utbetales tidligst når barnet fyller 18 år.
1 000 000 kr
Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn
Gir rett til erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når barnet innvilges hjelpestønad fra NAV. Erstatning gis ut året barnet fyller 20 år.
Inntil 650 000 kr
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
Gir rett til erstatning hvis barnet er innlagt på sykehus, eller hvis det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder i minst 9 døgn. Utbetaling fra dag 1 ved innleggelse lengre en 10 dager.
450 kr pr. dag i maksimalt 365 dager
Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
Erstatning for rimelige merutgifter til nødvendige tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. Dekningen gir rett til ombygging av én bolig. Hvilken bolig som skal bygges om bestemmes selv.
Inntil 200 000 kr
AV1 Skolerobot
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekkes leie av AV1 robot. Slik kan barnet følge undervisningen og holde kontakten med klassekamerater.
Inntil 6 måneder
Utgifter ved ulykkesskade
Erstatter utgifter til medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen skaden skjedde.
 Inntil 100 000 kr
Økonomisk trygghet ved 11 alvorlige tilstander
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Scoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
 300 000 kr
Erstatning ved dødsfall  100 000 kr
Helsetelefon
Snakk med erfarne norske leger og sykepleiere 24 timer i døgnet – 365 dager i året.  Tjenesten kan benyttes av både barn og foreldre. Ring Helsetelefonen på tlf 55 17 90 09.
 

Helseerklæring

Det må fylles ut helseerklæring for alle barn man ønsker å forsikre. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på barneforsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden, og mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen bestilles.

Når trer forsikringen i kraft?

Så snart Tryg mottar helseerklæringsskjemaet, vil søknaden behandles og besvares. I tilfeller der det er nødvendig å innhente ytterligere opplysninger, vil Tryg holde deg informert. Forsikringen trer i kraft når Tryg mottar søknadsskjema i utfylt og underskrevet stand, forutsatt at søknaden godkjennes. Forsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder.

Spørsmål og svar:

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet, hjelp til nødvendig ombygning av hjemmet og tekniske hjelpemidler. Den kan også dekke merutgifter til nødvendig tilsyn, utgifter til lege, tannlege og reiser mellom hjem og behandlingssted etter ulykkesskade. I tillegg dekker den dagpenger til nødvendig tilsyn av barnet samt engangserstatning ved dødsfall eller diagnostisering av 11 alvorlige tilstander. Den gir også en engangsutbetaling på 1 000 000 kr ved minst 50 % varig arbeidsuførhet (uførekapital). 

Når gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til 18 år. Forsikringen vil være gyldig ut kalenderåret barnet fyller 26 år.

Kan det bestilles tilleggsdekninger for barneforsikringen?

Barneforsikringen kan utvides med tilleggsdekninger som blant annet utvidet forsikringssum ved invaliditet, uførepensjon og behandlingsforsikring. Tilleggsdekningene kan bestilles når du fyller ut helseerklæringen for ditt barn.

Egne priser gjelder

Utvidelse av dekning for medisinsk invaliditet:

Økning av forsikringssum på inntil 500 000 kr: Ordinær pris 340 kr, pris for medlemmer 231 kr.

Økning av forsikringssum på inntil 1 000 000 kr: Ordinær pris 680 kr, pris for medlemmer 462 kr.

Behandlingsforsikring: Ordinær pris 764 kr, pris for medlemmer 520 kr.

Øvrige tilleggsdekninger:

Uførekapital 500 000 krOrdinær prisMedlemspris
3 mnd- 18 år 300 204
18 år 426 290
19 år 551 375
20 år 678 461
21 år 804 547
22 år 929 632
23 år 1055 717
24 år 1182 804
25 år 1306 888
26 år 1433 974

 

Uførepensjon 50 000 kronerOrdinær prisMedlemspris
3 mnd.-18 år 1434 975
18 år 3277 2228
19 år 3362 2286
20 år 3447 2344
21 år 3532 2402
22 år 3618 2460
23 år 3703 2518
24 år 3788 2576
25 år 3874 2634
26 år 3959 2692

 

Uførepensjon  100 000 kronerOrdinær prisMedlemspris
3 mnd- 18 år 2867 1950
18 år 6554 4457
19 år 6724 4572
20 år 6894 4688
21 år 7064 4804
22 år 7236 4920
23 år 7406 5036
24 år  7576 5152
25 år 7748 5269 
26 år  7918 5384

Hvor gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold som varer inntil 12 måneder.

Dekker barneforsikringen arbeidsuførhet?

Barneforsikringen dekker arbeidsuførhet med en engangsutbetaling på inntil 1 000 000 kr.

Hvordan bestiller man barneforsikring?

Det må fylles ut en egenerklæring for helse på vegne av barnet. Etter fylte 16 år kan barnet selv fylle ut egenerklæringen. Husk at som medlem kan du også kjøpe barneforsikring til barnebarna dine. Det er Tryg Forsikring som behandler søknadene. Bestill forsikringen øverst på denne siden.

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Det kan være cirka 4-6 ukers behandlingstid hos Tryg, men forutsatt at søknaden blir godkjent, er barnet forsikret fra den datoen Tryg mottok søknaden. Tryg sender bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Må det leveres helseerklæring fra legen for å kjøpe barneforsikring?

Du trenger ikke å levere legeattest når du tegner barneforsikring, men du må fylle ut helseerklæring som er en del av søknadsprosessen som sendes til Tryg for vurdering.

Kan søknaden på barneforsikring bli avslått?

Din søknad på barneforsikring kan bli avslått. På bakgrunn av helseopplysninger gitt på søknadstidspunktet kan Tryg ta forbehold om ansvar fra sykdom, skade eller lyte og dermed legge en reservasjon i forsikringen. Tryg kan også gi avslag på søknaden. Ved avslag har forsikrede allikevel vært forsikret for ulykkesskade i perioden fra søknadstidspunktet og frem til avslag er sendt.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp "Utdanningsforbundet" som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Dersom du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Vi snakkes.