Barneforsikring

I Norge har vi gode offentlige støtteordninger for barn, likevel kan sykdom eller ulykke medføre en stor økonomisk belastning for familien. Barneforsikringen hjelper deg å dekke opp for dette. Forsikringen kan kjøpes for både barn og barnebarn.

Bestill barneforsikring

Finn pris og bestill forsikring

 

 

Hva dekker barneforsikringen?

Dekning Forsikringssum
Medisinsk invaliditet 
Gir erstatning ved varig skade på person etter ulykke eller sykdom. Erstatning gis fra 1 % medisinsk invaliditet, ved 100 % utbetales full erstatning. For delvis invaliditet utbetales en tilsvarende mindre del.
Inntil kr 2 000 000,-
Uførekapital
Gir rett til en engangsutbetaling hvis arbeidsevnen til barnet blir nedsatt med minst 50 %. Utbetales tidligst når barnet fyller 18 år.
kr 1 000 000,- 
Merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn
Gir rett til erstatning for merutgifter til nødvendig pleie og tilsyn når barnet innvilges hjelpestønad fra NAV. Erstatning gis ut året barnet fyller 20 år.
Inntil kr 650 000,-
Dagpenger ved sykehusopphold og langvarig sykdom
Gir rett til erstatning hvis barnet er innlagt på sykehus, eller hvis det er medisinsk nødvendig at barnet har tilsyn av en forelder i minst 9 døgn. Utbetaling fra dag 1 ved innleggelse lengre en 10 dager.
kr 450,- pr. dag i maksimalt 365 dager
Tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig
Erstatning for rimelige merutgifter til nødvendige tekniske hjelpemidler og ombygging av bolig. Dekningen gir rett til ombygging av én bolig. Hvilken bolig som skal bygges om bestemmes selv.
Inntil kr 200 000,-
AV1 Skolerobot
Ved langvarig fravær fra skole på grunn av skade eller sykdom, dekkes leie av AV1 robot. Slik kan barnet følge undervisningen og holde kontakten med klassekamerater.
Inntil 6 måneder
Utgifter ved ulykkesskade
Erstatter utgifter til medisinsk behandling som foretas innen 3 år fra den dagen skaden skjedde.
 Inntil kr 100 000,-
Økonomisk trygghet ved 11 alvorlige tilstander
 • Kreft
 • MS
 • Cystisk fibrose
 • Leddgikt
 • Nyrelidelser med nyresvikt
 • Ulcerøs colitt med affeksjon av hele tykktarmen
 • Morbus Chron med alvorlig forløp
 • Brannskade (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Skålding (mer enn 10 % av kroppsoverflate)
 • Scoliose (utviklingsfeil i ryggen)
 • Calvé-Legg-Perthes
 kr 300 000,-
Erstatning ved dødsfall  kr 100 000,-

Helsetelefon
Helsetelefonen er en døgnåpen telefontjeneste der du kan ringe og få hjelp med helsespørsmål. Lurer du på om du bør gå til lege med barnet, kan helsetelefonens leger og sykepleiere hjelpe deg med å avgjøre dette. De kan også henvise til spesialist eller skrive ut enkle resepter. Ring 55 17 90 09.

 

Helseerklæring

Det må fylles ut helseerklæring for alle barn man ønsker å forsikre. Helseerklæringen kommer du til etter at du har lagt inn bestilling på barneforsikringen. Barnet må være medlem av norsk folketrygd eller tilsvarende offentlig trygdeordning i Norden, og mellom 3 måneder og 18 år når forsikringen bestilles.

Når trer forsikringen i kraft?

Så snart Tryg mottar helseerklæringsskjemaet, vil søknaden behandles og besvares. I tilfeller der det er nødvendig å innhente ytterligere opplysninger, vil Tryg holde deg informert. Forsikringen trer i kraft når Tryg mottar søknadsskjema i utfylt og underskrevet stand, forutsatt at søknaden godkjennes. Forsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold i inntil 12 måneder.

Spørsmål og svar:

Hva dekker barneforsikringen?

Barneforsikringen gir erstatning ved medisinsk invaliditet, hjelp til nødvendig ombygning av hjemmet og tekniske hjelpemidler. Den kan også dekke merutgifter til nødvendig tilsyn, utgifter til lege, tannlege og reiser mellom hjem og behandlingssted etter ulykkesskade. I tillegg dekker den dagpenger til nødvendig tilsyn av barnet samt engangserstatning ved dødsfall eller diagnostisering av 11 alvorlige tilstander. Den gir også en engangsutbetaling på kr 1 000 000,- ved minst 50 % varig arbeidsuførhet (uførekapital). 

Når gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen kan tegnes fra barnet er 3 måneder til 18 år. Forsikringen vil være gyldig ut kalenderåret barnet fyller 26 år.

Kan det bestilles tilleggsdekninger for barneforsikringen?

Barneforsikringen kan utvides med tilleggsdekninger som blant annet utvidet forsikringssum ved invaliditet, uførepensjon og behandlingsforsikring. Tilleggsdekningene kan bestilles når du fyller ut helseerklæringen for ditt barn.

Egne priser gjelder

Utvidelse av dekning for medisinsk invaliditet:
Økning av forsikringssum på inntil kr 500 000: Ordinær pris kr 340, pris for medlemmer kr 231.
Økning av forsikringssum på inntil kr 1 000 000: Ordinær pris kr 680, pris for medlemmer kr 462.
Behandlingsforsikring: Ordinær pris kr 764 pris for medlemmer kr 520.
Øvrige tilleggsdekninger:

Uførekapital kr 500 000 Ordinær pris Medlemspris
3 mnd- 18 år 300 204
18 år 426 290
19 år 551 375
20 år 678 461
21 år 804 547
22 år 929 632
23 år 1 055 717
24 år 1 182 804
25 år 1 306 888
26 år 1 433 974

 

Uførepensjon kr 50 000 Ordinær pris Medlemspris
3 mnd.-18 år 1 434 975
18 år 3 277 2 228
19 år 3 362 2 286
20 år 3 447 2 344
21 år 3 532 2 402
22 år 3 618 2 460
23 år 3 703 2 518
24 år 3 788 2 576
25 år 3 874 2 634
26 år 3 959 2 692

 

Uførepensjon  kr 100 000 Ordinær pris Medlemspris
3 mnd- 18 år 2 867 1 950
18 år 6 554 4 457
19 år 6 724 4 572
20 år 6 894 4 688
21 år 7 064 4 804
22 år 7 236 4 920
23 år 7 406 5 036
24 år 7 576 5 152
25 år 7 748 5 269 
26 år 7 918 5 384

Hvor gjelder barneforsikringen?

Barneforsikringen gjelder i Norden og under utenlandsopphold som varer inntil 12 måneder.

Dekker barneforsikringen arbeidsuførhet?

Barneforsikringen dekker arbeidsuførhet med en engangsutbetaling på inntil kr 1 000 000,-.

Hvordan bestiller man barneforsikring?

Det må fylles ut en egenerklæring for helse på vegne av barnet. Etter fylte 16 år må barnet selv fylle ut egenerklæringen. Husk at som medlem kan du også kjøpe barneforsikring til barnebarna dine. Det er Tryg Forsikring som behandler søknadene. Bestill forsikringen øverst på denne siden.

Hvor lang behandlingstid er det på søknaden?

Behandlingstid hos Tryg er vanligvis på 2-3 uker. Barnet er alikevel forsikret fra den datoen Tryg mottar søknaden, forutsatt at søknaden blir godkjent. Tryg sender bekreftelse på at søknaden er mottatt.

Må det leveres helseerklæring fra legen for å kjøpe barneforsikring?

Du trenger ikke å levere legeattest når du tegner barneforsikring. Som en del av søknadsprosessen fyller du ut en helseerklæring, som sendes til Tryg for vurdering.

Kan søknaden på barneforsikring bli avslått?

Din søknad på barneforsikring kan bli avslått. På bakgrunn av helseopplysninger gitt på søknadstidspunktet kan Tryg ta forbehold om ansvar fra sykdom, skade eller lyte og dermed legge en reservasjon i forsikringen. Tryg kan også gi avslag på søknaden. Ved avslag har forsikrede allikevel vært forsikret for ulykkesskade i perioden fra søknadstidspunktet og frem til avslag er sendt.

Kan jeg dele opp betalingen min?

Får du faktura per post kan du kun ha 1, 2 eller 4 betalingsterminer. Har du en elektronisk betalingsløsning som eFaktura-avtale eller avtalegiro-avtale kan du velge opptil 12 terminer. 

Dersom du ønsker å motta betalingskravene for dine forsikringer elektronisk må du selv opprette en AvtaleGiro- eller eFaktura-avtale i din nettbank.

For å opprette en avtale om eFaktura kan du søke opp «Utdanningsforbundet» som tilbyder og bruke medlemsnummeret ditt som eFaktura-referanse. Har ditt medlemsnummer færre enn åtte siffer legger du inn nuller i forkant, f.eks 00012345.

En AvtaleGiro må opprettes i nettbanken ved betalingen av din forsikringsfaktura. 

Hvis du ønsker å endre antall terminer, ta kontakt på epost forsikring@udf.no 
eller på telefon 24 14 20 00.

Hvordan si opp en forsikring?

Våre forsikringer har hovedforfall 31.12 hvert år og kan derfor kun sies opp pr. denne dato. Kollektive avtaler er ikke omfattet av regelen om fri flytterett mellom forsikringsselskaper. Se Forsikringsavtaleloven § 3,6 og § 12.3, samt generelle forsikringsvilkår.

Våre forsikringer kan sies opp på Min side 
eller på e-post til forsikring@utdanningsforbundet.no innen 31.12. 

Sier Utdanningsforbundet opp forsikringen jeg har et annet sted?

Utdanningsforbundet sender ikke oppsigelser til andre forbund eller forsikringsselskap når du bestiller forsikring hos oss. Du må derfor selv sørge for å si opp eksisterende forsikringer i andre forbund eller forsikringsselskap. 

Fikk du svar på det du lurte på?

Dersom du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Vi snakkes.