Person 3i1 forsikring

Er du under 40 år, og usikker på hvilken personforsikring du trenger? Med Person 3i1 forsikring, har du en basisdekning ved død, arbeidsuførhet eller kritisk sykdom. Du får utbetaling på det som eventuelt skjer først.

Forsikringen kjøper du enkelt på nett, uten helseerklæring. Du må ha vår grunnforsikring eller studentforsikring i bunn. Hvis du ikke har det, legges grunnforsikring automatisk inn når du bestiller.

Total forsikringssum er kr 500 000.

Person 3i1 kan du ha til utgangen av det året du fyller 60 år.

Se vår informasjonsfilm om Person 3i1 

Forsikringspakken inneholder:

Kritisk sykdom

Forsikringen gir en engangsutbetaling hvis du blir rammet av alvorlig sykdom. Du velger selv hva pengene skal brukes til.

Uførekapital

Hvis du blir varig arbeidsufør, gir uføreforsikringen deg ekstra økonomisk støtte. Blir du minst 50 % arbeidsufør gir uføreforsikringen en engangsutbetaling.

Livsforsikring

Livsforsikringen gir en engangsutbetaling til dine etterlatte ved din bortgang.

Utbetaling

Forsikringssummen er på kr 500 000 og gir utbetaling til det som skjer først.

Ved død eller uførhet utbetales hele forsikringssummen.

Ved kritisk sykdom utbetales kr 200 000, og kr 300 000 gjenstår til utbetaling ved eventuelt død eller arbeidsuførhet.

Ingen nedtrapping

Normalt trappes forsikringssummen i personforsikringer gradvis ned i takt med at forsikredes alder øker. Person 3i1 har ingen slik nedtrapping, forsikringssummen er den samme uansett alder.

Bestill forsikring

Du trenger ikke å fylle ut helseerklæring, men du får spørsmål knyttet til arbeidsførhet, samt at du må bekrefte at du forstår hva karenstid innebærer. Benytt bestillingskalkulatoren på denne siden for å bestille produktet.

For spørsmål om kjøpsprosessen, søknadsprosessen eller produktet, ring oss på Medlemstilbud, telefon 24 14 20 00, eller på e-post forsikring@utdanningsforbundet.no

Spørsmål og svar:

Kan forsikringssummen i Person 3i1 forsikring økes eller reduseres?

Forsikringssummen i denne pakken kan ikke endres, total forsikringssum er 500 000 kroner. Det unike med denne forsikringen er at den gir utbetaling på den skaden som skjer først. Ved død eller uførhet utbetales hele forsikringssummen. Ved kritisk sykdom utbetales 200 000 kroner, og 300 000 kroner gjenstår til utbetaling ved eventuelt død eller arbeidsuførhet.

Ønsker du høyere forsikringssum på livs-/uføreforsikring, anbefaler vi at du bygger på med vår livsforsikring og uføreforsikring. Ønsker du høyere forsikringssum på kritisk sykdom, kan du bygge på med Kritisk sykdomsforsikring hos Tryg Forsikring til en gunstig medlemspris.

Når gir uføredekningen rett til utbetaling?

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling av hele forsikringssummen når:

 • du har fått vedtak om minst 50 % varig uføretrygd fra NAV eller
 • du har vært minst 50 % arbeidsufør sammenhengende i fem år etter første sykemeldingsdag. 

Når gir dekning for kritisk sykdom rett til utbetaling?

Forsikringen gir rett til en engangsutbetaling på 200 000 kroner ved endelig stilt diagnose ved 16 alvorlige sykdommer:  

 • Kreft 
 • Hjerteinfarkt 
 • Hjerteklaffeil 
 • Bypass/ASB-operasjon 
 • Hjerneslag 
 • Hjernesvulst 
 • Multippel Sklerose (MS) 
 • Muskelatrofi 
 • Amyotrofisk lateralsclerose (ALS) 
 • Nyresvikt med behov for dialyse 
 • Organsykdommer med behov for transplantasjon 
 • Colostomi (Utlagt tarm) 
 • Parkinson 
 • Blindhet 
 • Døvhet 
 • Afasi 

For mer detaljert informasjon, se Vilkår Person 3i1 i menyen til høyre på denne siden. 

Når utbetales livsforsikringen? Hva må gjøres ved dødsfall?

Forsikringssummen utbetales i sin helhet ved den forsikredes dødsfall. 

Dødsfall meldes til Utdanningsforbundet forsikringskontor, telefon 24 14 20 00 eller e-post forsikring@udf.no. Så fort dødsfallet er registrert i Folkeregisteret vil vi sende et brev til etterlatte med informasjon om hvordan man går fram for å kreve erstatning fra Tryg. Skifte-/uskifteattest er nødvendig, og bør innhentes så raskt som mulig for å sikre rask saksbehandling.

Hvem får utbetalingen fra livsforsikringen? - Begunstigelse

Forsikrede kan selv bestemme hvem som skal få utbetalt forsikringssummen, ved å begunstige en eller flere personer. Om det er oppnevnt en eller flere som er særskilt begunstiget fremgår av forsikringsbrevet.

Er det ikke oppnevnt en særskilt begunstiget, skjer utbetalingen i følgende rekkefølge:

1. Ektefelle/samboer (ved samboer, se vilkår livsforsikring punkt 1.3) 
2. Livsarvinger
3. Testamentarvinger
4. Arvinger etter loven.

Begunstigelsesskjema ligger til høyre i menyen.

Hvordan påvirkes prisen av alderen min?

Alle forsikringer prises ut fra skaderisiko. For personforsikring er alder en viktig risikofaktor, og prisen øker derfor med alderen. Prisen deles inn i aldersintervaller på fem år (36– 40 år, 41-45 år osv.) Overgang til ny alderskategori gir prisøkning. Se i meny til høyre for utbetalings- og avtrappingstabell.

Hvor lenge kan jeg ha Person 3i1?

Person 3i1 opphører automatisk ved utgangen av det året den forsikrede fyller 60 år. Kritisk sykdom kan videreføres som separat produkt fram til utgangen av året den forsikrede fyller 67 år.

Fikk du svar på det du lurte på?

Hvis du ikke fikk svar på det du lette etter, hører vi gjerne fra deg.
Kontakt oss på:
Telefon 24 14 20 00
E-post forsikring@utdanningsforbundet.no