Må jeg finne meg i å bli trukket i lønn hvis jeg har fått for mye utbetalt

Hvis du oppdager at arbeidsgiver feilaktig har utbetalt deg for mye lønn, må du si fra - og betale tilbake det som overstiger din avtalte lønn.

Du kan også inngå en avtale om å bli trukket et fast månedlig beløp i lønn over en tidsperiode dere blir enige om.

Hvis du og arbeidsgiveren din er uenige om det foreligger en feilutbetaling, kan ikke arbeidsgiver foreta trekk i senere lønnsutbetalinger for å få tilbake pengene.

Selv om arbeidsavtalen din inneholder et punkt om at feilutbetalt lønn kan trekkes i senere lønnsutbetalinger, kan ikke dette skje så lenge du bestrider at det er foretatt en feilutbetaling. Du bør i slike tilfeller ta kontakt med Utdanningsforbundet.