Borte fra jobb grunnet koronaviruset?

Regjeringen oppfordrer nå arbeidsgivere til å godta egenmelding i 16 dager. Du trenger ikke erklæring fra lege i denne perioden.

Borte fra jobb grunnet koronaviruset? Her er de nye reglene som gjelder ved sykdom og fravær for å være hjemme med egne barn.

Publisert 03.04.2020

Koronakrisen fører til høyt fravær på norske arbeidsplasser. Det er allerede antatt at fraværet i 2020 vil bli rekordhøyt. Koronaviruset har så langt ført til at barnehager og skoler er stengt, som igjen betyr at mange arbeidstakere er hjemme for å føre tilsyn med egne barn.

I tillegg er mange enten smittet av covid-19, mistenker smitte eller satt i karantene. For å tilpasse seg den nye situasjonen har Stortinget nå vedtatt nye regler rundt sykdom og omsorgsdager. Her er det du har rett på:

Sykdom

Dersom du er smittet av covid-19, bor sammen med noen som er smittet eller er pålagt karantene av helsemyndighetene kan du ha rett til sykepenger. Før koronakrisen var arbeidsgiverperioden for utbetaling av lønn under sykemelding 16 dager. Denne perioden er nå vesentlig forkortet. Med de nye reglene skal arbeidsgiver betale lønnen de første 3 dagene dersom fraværet er korona-relatert. Arbeidsgiver får nå refusjon fra NAV allerede fra dag 4.

Arbeidstaker har krav på 100 prosent lønn. For arbeidstakere som mottar sykepenger direkte fra NAV er det likevel en begrensning oppad til 6 G som per 1. mai 2019 utgjør 599.148 kr.

Medlemmer av Utdanningsforbundet mottar som hovedregel sykepenger direkte fra arbeidsgiver. Gjennom tariffavtaler er de fleste våre medlemmer sikret full lønn, og her gjelder det ingen begrensning på 6 G. Det betyr at våre medlemmer også får dekket sykepenger av lønn utover 599.148 kr. Dette følger blant annet av hovedtariffavtalen i KS og hovedtariffavtalen med PBL § 8 punkt 8.1.2. Samme bestemmelse har vi i hovedtariffavtalen i staten § 11 og hovedtariffavtalen i Oslo kommune kapittel 4 punkt 4.6.1.

Dersom du er syk og usikker på om du er smittet, eller er i karantene uten å få utført arbeid kan du ha rett til å benytte egenmelding. Regjeringen oppfordrer nå arbeidsgivere til å godta egenmelding i 16 dager. Du trenger ikke erklæring fra lege i denne perioden.

Omsorgspenger ved stengt barnehage og skole

Skoler og barnehager er nå stengt på grunn av koronaviruset. Dette medfører at en rekke foreldre er hjemme med egne barn, og av den grunn ikke får utørt arbeid. Foreldre har i disse situasjonene rett til omsorgspenger fra arbeidsgiver i henhold til folketrygdlovens kapittel 9. Dette betyr at foreldre kan benytte seg av omsorgsdager selv om barnet er friskt, men har et omsorgsbehov.

Omsorgspenger gjelder til og med året barnet fyller 12 år dersom det ikke er et kronisk sykt barn. Utdanningsforbundets medlemmer har som hovedregel rett til omsorgspenger tilsvarende full lønn på lik linje som ved sykepenger.

Før koronakrisen var antall dager med omsorgspenger 10 dager for hver av foreldre med ett eller to barn og 15 dager for foreldre med tre eller flere barn. Antallet omsorgsdager er nå doblet. Dette betyr at hver foreldrene har rett til 20 dager hver med omsorgspenger. For de med tre barn eller flere er antallet 30 dager per forelder. Aleneforeldre får det samme antall omsorgsdager som to foreldre ville fått, det vil si henholdsvis 40 eller 60 dager avhengig av antall barn.

Det er kun nødvendig tilsyn med barn som gir rett til omsorgspenger. Det er for eksempel ikke nødvendig at begge foreldrene fører tilsyn samtidig. Det er også vedtatt at dagene kan fordeles mellom foreldrene om en av foreldrene arbeider i en samfunnskritisk funksjon som for eksempel ansatte i helse- og omsorgsektoren eller barnevernet.

Arbeidsgiverperioden under omsorgspenger er i tillegg redusert fra 10 til 3 dager, noe som innebærer at arbeidsgiverne kan søke refusjon fra NAV allerede etter 3 dager.

Artikkelen stod på trykk i Utdanning nr. 5/2020

Signert

Tone Hagen

Tone Hagen Stephensen

Advokat Utdanningsforbundet

Relevante lenker

Relevante rettskilder

Relevante artikler