Særaldersgrenser for kroppsøvingslærere

Statens pensjonskasse har noen særlige retningslinjer i forhold til kroppsøvingslærere.

Utgangspunktet er at en person i full stilling eller i det vesentlige (definert til minst 80 prosent stilling eller 80 prosent av vedkommendes samlede stillingsandel som lærer) skal få rett til den lavere aldersgrense 65 år når de har praktisert som kroppsøvingslærer gjennom arbeidslivet, eller den tid de har vært i skolen.

Mange kroppsøvingslærere tar teoretiske fag ved siden av funksjonen som kroppsøvingslærer. Når teoretiske fag utenom kroppsøvingsfaget overstiger 20 prosent av stillingen, mister de retten til den lavere aldersgrensen.

Ved overgang til ny stilling med lavere aldersgrense for pensjon, må du ha minst tre års tjenestetid i den nye stillingen før du får rett til alderspensjon etter den nye lavere aldersgrensen. Statens pensjonskasse omtaler dette i egen artikkel