PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

Spørsmål rundt koronakrisen?

På vår temaside samler vi aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer. Du finner også annen relevant informasjon fra Utdanningsforbundet.

Nyheter PBL

Finn din lønn i PBL

Lønnskalkulator 2019

Resultat

Om tariffområdet PBL (Private Barnehagers Landsforbund)

PBL er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for private barnehager. Rundt 1750 private barnehager i Norge med rundt 25 000 ansatte er medlem i PBL. Utdanningsforbundet har over 6300 medlemmer med tariffavtale i PBL.

Hvis barnehagen melder seg inn i PBL, må den følge den tariffavtalen som blant annet Utdanningsforbundet har med PBL. Tariffavtalen bygger på avtalen Utdanningsforbundet har med KS, og inneholder både en hovedavtale og en hovedtariffavtale. I denne tariffavtalen ligger også en tjenestepensjonsordning med førtidspensjon (AFP). 

Pedagogiske ledere har en egen avlønning i PBL og styrerne har lønn etter antall årsverk i barnehagen.