KA - arbeidsgiverorg. for kirkelige virksomheter

Spørsmål rundt koronakrisen?

På vår temaside samler vi aktuelle spørsmål og svar for våre medlemmer. Du finner også annen relevant informasjon fra Utdanningsforbundet.

Nyheter om tariffområdet KA

Mer om tariffområdet KA

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og virksomheter med kirkelig forankring. Det er i dag 22 arbeidstakerorganisasjoner som har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale. Den største av disse er Den norske kirke.

Hovedavtalen, hovedtariffavtalen og særavtalene bygger på avtaleverket i KS-området, men det er gjort redaksjonelle og materielle endringer slik at avtalene er tilpasset kirkelig sektor. Eventuelle lokale forhandlinger avtales i de sentrale forhandlingene (ikke nødvendigvis likt som i KS).

Utdanningsforbundet har rundt 200 medlemmer i dette tariffområdet. Ca. halvparten er medlemmer i KAs barnehager. 

Utdanningsforbundet forhandler gjennom hovedorganisasjonen Unio i KA-området.