Barn og unge med atferd som utfordrer

Baumrinds autoritative modell. Grafikk: Utdanningsforbundet

Se forsker og forfatter Pål Roland fra Læringsmiljøsenteret presentere ulike perspektiver knyttet til barn og unge med atferd som utfordrer.

Pål Roland tar opp spørsmålene:

  • Hva kjennetegner slike utfordringer i skolen?
  • Hvilken voksenrolle er den beste i møte med slike utfordringer?
  • Hva kjennetegner den gruppen med de mest alvorlige adferdsvanskene?

Presentasjonen er fra Utdanningsforbundets forskningskafe; en arena hvor forskere og praksisfeltet møtes for utveksling av erfaringer og faglig kunnskap.