Materiell

Artikler

Frøydis Oma Ohnstad er førsteamanuensis i pedagogikk og ansatt ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Hun har skrevet artikkelen Lærerutdanning og «Lærerprofesjonens etiske plattform» - hvordan kan lærerutdannerne bruke plattformen?. Artikkelen er ment å være et verktøy for lærerutdannerne i arbeidet med profesjonsetikk.

Temanotat

I forbindelse med Landsmøtet i 2015 og diskusjonen rundt opprettelsen av et profesjonsetisk råd ble det utarbeidet et temanotat.