Litteratur og lenker

To jenter med langt, brunt hår ser på en bærbar pc.

Ønsker du et bredere grunnlag for samtaler og diskusjon om profesjonsetikk og etiske utfordringer i yrkesutøvelsen? Her finner du lenker til ulike sider med informasjon som du kan bruke som et utgangspunkt.

Litteraturtips

Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak
Kjartan Skogly Kversøy og Marit Hatviksen
2018, Fagbokforlaget

Nærvær og profesjonalitet i skolen
Bodil Alice Kroken og Bjørn O. Larsen
2018, Universitetsforlaget

Profesjonsetikk i skolen - lærerens etiske ansvar
Frøydis Oma Ohnstad
2018, Cappelen Damm

Profesjonsetikk - Velferdsarbeid for og med mennesker
Hjort, Kristiansen og Barkholt (red.)
2018, Gyldendal Norsk Forlag

Se gorillaen, 3. utgave. Etikk i arbeid.
Øyvind Kvalnes
2017, Universitetsforlaget

Etikk for lærere
Øyvind Kvalnes
2014, Universitetsforlaget

Digital dømmekraft
Bård Ketil Engen, Hilde Tonje Giæver og Louise Mifsud (red).
2017, Gyldendal Akademisk

Grunnleggende felles verdier? - Menneskerettigheter og religionspluralisme i skolen
Geir Winje (red.), 
2017, Cappelen Damm Akademisk

Barnehagelæreren som profesjonsutøver
Østrem/Hennum
2017, Cappelen Damm Akademisk

Ledelse i og av flerkulturelle skoler
Gunn Vedøy
2017. Universitetsforlaget

De frafalne Om frafall i videregående opplæring – hvem er de, hva vil de og hva kan gjøres?
Kaja Reegård og Jon Rogstad
2016, Gyldendal Akademisk

Vold mot barn – teoretiske, juridiske og praktiske tilnærminger
Kate Mevik mfl
2016, Cappelen Damm Akademisk 

Jakten på den gode skole
Vegard Kvam
2016, Universitetsforlaget

Retten i skolen
Kristian Andenæs og Jorunn Møller(red)
2016, Universitetsforlaget

Hvis klær kunne fortelle
Siri Søftestad/Øivind Aschjem
2016, Universitetsforlaget

Juss i barnehagesektoren
 Anne Oline Haugen
2016, Universitetsforlaget

En skoleleders dagbok – profesjonell praksis og juridisk skjønn
Elisabeth Gunnulfsen og Jeffrey B Hall
2015, Gyldendal Akademisk

Empirisk etikk i pedagogiske praksiser
Geir Afdal, Åse Røthing og Espen Schjetne (red.)
2014, Cappelen Damm

Etikk for pedagoger
Lars Gunnar Lingås
2014, Gyldendal Norsk Forlag

Læreren i etikkens motlys
Trygve Bergem
2014, Gyldendal Norsk Forlag

Demokratisk medborgerskap i skolen
Kjell Lars Berge og Jannicke Heldal Stray
2012, Fagbokforlaget

Den profesjonelle lærer
Hilde Larsen Damsgaard
2010, Cappelen Damm