Livsmestring og eksterne aktører i skolen

Det tverrfaglige temaet "Folkehelse og Livsmestring" legges til en ukes kurs, ledet av et eksternt firma. Hva er dilemmaene?

Dilemma 1: Eksterne aktører inn i skolen?

Maria er nyutdannet lærer og har kontaktlæreransvar i 8b. På skolen hennes har ledelsen leid inn et eksternt firma for å gjennomføre en ukes kurs i «Livsmestring» for hele åttende trinn. Når rektor presenterer kurset forteller han fornøyd at skolen gjennom denne livsmestringsuka ivaretar mesteparten av temaet Folkehelse og livsmestring i fagfornyelsen. Så kan lærerne fokusere på tradisjonell fagopplæring. Kurset er allerede booket og vil gjennomføres for Marias klasse neste måned, deretter for de tre andre klassene på trinnet. 

Maria stusser både på måten å tolke læreplanen på, og at de skal leie inn eksterne konsulenter til å gjennomføre obligatoriske temaer i læreplanen. Etter å ha undersøkt litt på hjemmesidene er hun også usikker på hva slags kompetanse og resultater firmaet egentlig har å vise til. Men kollegaene hennes er begeistret, og hun er usikker på om, og eventuelt hvordan, hun kan ta opp dette med rektor. 

  • Hvilke profesjonsetiske dilemmaer står Maria ovenfor?
  • Hvilke verdier er i konflikt?
  • Hvilke handlingsalternativer har hun? 

 

Dilemma 2: Ukomfortabel elev

Maria valgte å ikke lufte sin bekymring for ledelsen, og livsmestringsuka har kommet. Kurset ledes av to stykker, og Maria blir fortalt at hun kan sitte bakerst i klasserommet som observatør, mens klassen sitter i en ring. Kurslederne har introduserende leker og øvelser, og får til å skape en god og trygg stemning i klassen den første dagen. Kanskje var Marias skepsis overdrevet?

På onsdagen har de en øvelse der elevene skal fortelle om et sommerminne. En gutt, Oliver, som Maria vet har en komplisert fortid og vanskelige familieforhold bak seg, er tydelig ukomfortabel og vil ikke fortelle. Men kurslederne gir seg ikke, og nøder eleven. I lunsjpausen samme dag har kurslederne fortalt Maria at de er tilhenger av eksponeringsterapi, så lenge settingen er «trygg og varm». Maria sitter nå på sidelinjen og ser Oliver vri seg i stolen.  

  • Hvilke dilemmaer står hun her ovenfor? Er det mulig å gripe inn? 

Dilemma 3: Foresatte reagerer

Maria fulgte ikke opp hendelsen noen dager før. Nå er det fredag, livsmestringsuka er over, og på ettermiddagen blir Maria oppringt av moren til Oliver. Hun er ikke blid, og forteller at sønnen etter skolen i dag har kommet hjem oppløst i tårer og fortalt om en uke der han har opplevd seg utrygg med to voksne mennesker han ikke kjente eller likte som la opp til øvelser han var veldig ukomfortabel med.

Sønnen hadde også følt seg presset til å fortelle om en hendelse som han etterpå ble mobba for av medelever i klassen. Oliver var skolevegrer på barneskolen, men hadde fått en god start på ungdomsskolen. Men nå sier han at han aldri vil tilbake på skolen. 

Moren er selv lærer på en naboskole i kommunen og spør hvilke faglige vurderinger og begrunnelser som er gjort i forkant av kurset, hvordan kurset ivaretar det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring slik intensjonen var, hvilken kompetanse kursholderne hadde og hva slags kontroll skolen har hatt på innholdet. Moren ser svært alvorlig på dette og vurderer å anmelde skolen til fylkesmannen.  

  • Hvilke verdier er her i konflikt?
  • Hvilken lojalitet kan og bør Maria utvise mot skolens ledelse?
  • Hvilke handlingsalternativer har hun?