Rett til å varsle – Hvordan går du fram?

Brosjyre

Forsiden til brosjyren «Rett til å varsle - Hvordan går de fram?» Logoen øverst til venstre og tittelen på brosjyren nederst til høyre «Rett til å varsle - Hvordan går de fram?»

Brosjyren «Rett til å varsle» gir råd om hvordan du går fram om du eller arbeidskollegaer blir utsatt for kritikkverdige forhold.

Publisert 14.09.2017

Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige forhold kan være lovbrudd, brudd på interne regler eller retningslinjer, på etiske normer eller annen kritikkverdig atferd. Eksempler på dette er trakassering, mobbing eller diskriminering, brudd på sikkerhetsregler, korrupsjon og bestikkelser.

Arbeidsmiljøloven § 2A-1 gir arbeidstakere rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Denne brosjyren gir råd om hvordan du går fram.