Fagfornyelsen – utfordringer og muligheter

Lærernes hus

Sendingen starter 12. januar, kl. 17.00

Utdanningsforbundet inviterer til seminar for å diskutere og drøfte funn og analyser i rapporten «Fagfornyelsens læreplanverk – Politiske intensjoner, arbeidsprosesser og innhold». Seminaret er gratis og åpent for alle.

Rapporten stiller spørsmål om statens makt blir usynliggjort fordi det skapes inntrykk av medvirkning der premissene allerede er satt. Rapporten peker videre på at fagfornyelsen rommer mange spenninger, dilemmaer og forhold som kan oppleves som uklare og tvetydige.

Rapporten peker også på at «LK20 på mange områder skaper et tolkningsrom som stiller store krav til profesjonsfellesskapets evne og mulighet til faglig refleksjon»

Deltakere på seminaret er:
Berit Karseth, professor ved institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo, og prosjektleder for evalueringen
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
Ingunn Folgerø, leder av Lærerprofesjonens etiske råd
Tommy Lykke Nordahl, lærer ved Kjeller skole og Alexander Fjellestad, lærer ved Kjeller skole og hovedtillitsvalgt

Møteleder: Einar Ove Standal, seniorrådgiver, Utdanningsforbundet.

Her kan du se seminaret "Fagfornyelsen - utfordringer og muligheter":