Innovasjon del 2

Medvirkning og strategisk ledelse

jan

25

26

2021

0900

Oslo

Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning.

Frist: 20.12.2020

Påmelding
25.01.2021 09:00:00 26.01.2021 09:00:00 Europe/Oslo Innovasjon del 2 Obligatorisk opplæring for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Opplæringsansvarlige: Nils Breilid og Rolf Fasting

Læringsmål:

Andre del gir deltakerne et kunnskapsgrunnlag for å kunne anvende kommunikasjonsprinsipper og intervensjonsstrategier ved utviklings- og endringsprosesser i barnehager og skoler og i egen PP-tjeneste. Videre bidrar del to til å forankre og handlingsrette deltakernes prosjektideer i arbeidet med å skape inkluderende barnehager og skoler.

Innhold:

  • Drøfting og erfaringsdeling av deltakernes egne arbeider med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling
  • Organisasjonsutvikling, tverrfaglig samhandling og utvikling av profesjonsfellesskap
  • Inkludering, folkehelse og livsmestring
  • Kommunikasjon i endringsprosesser
  • Aksjonsbaserte tilnærminger – innovasjon; forankring og implementering av endrings- og forbedringsarbeid på ulike nivå
  • Etikk og endring – system, organisasjon og individ
  • Klargjøring og avgrensning av eget forbedringsarbeid – utfordringer og barrierer
  • Aktuell forskning på PP-tjenesten med henblikk på samhandling mellom eier, barnehage, skole og PPT
  • Introduksjon av mellomarbeid som skal levers før tredje samling.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Innovasjon del 2

25. - 26. januar 2021
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (Medlem av Utdanningsforbundet)
3 500,- (Ikke Medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076