Webinar: Tidlig innsats og livsmestring

Ulike verktøy og metoder

sep

07

2020

1600

Hvordan forstår og praktiserer barnehagelærere de ulike verktøyene og metodene som tilbys, hvordan reflekterer de rundt barn som strever?

Frist: 07.09.2020

Påmelding
07.09.2020 16:00:00 07.09.2020 16:00:00 Europe/Oslo Webinar: Tidlig innsats og livsmestring Hvordan forstår og praktiserer barnehagelærere de ulike verktøyene og metodene som tilbys, hvordan reflekterer de rundt barn som strever?

Hvordan forstår og praktiserer barnehagelærere de ulike verktøyene og metodene som tilbys, hvordan reflekterer de rundt barn som strever, og hvordan kan barn oppleve å bli omfattet av metoder som belønning og tenkepause?

Vi har invitert førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Monica Seland til å snakke om dette temaet i en samtale med seniorrådgiver i Utdanningsforbundet, Morten Solheim.

Velkommen til gratis webinar!

Monica Seland har skrevet boken Når evidens møter praksis. En studie av programbasert arbeid med sosial kompetanse i barnehagen. Boken bygger på et forskningsprosjekt i seks barnehager rundt om i Norge som alle bruker det samme, evidensbaserte programmet i arbeidet med å forebygge atferdsproblemer og fremme barnas sosiale kompetanse og selvregulering.

Programmet som utforskes er De utrolige årenes skole- og barnehageprogram (DUÅ), et universalforebyggende program som skal brukes av hele personalgruppen. Programmet finansieres av Helsedirektoratet og har vært i bruk i norske skoler og barnehager i nesten 20 år. Noen av metodene som programmet tilbyr er det stor enighet blant de ansatte om at er gode verktøy i arbeidet med voksenrollen. Andre verktøy, da særlig belønnende og straffende metoder, er det større uenighet om bruken av. Det viser seg også at de fleste barnehagelærerne endrer og justerer metodene, til dels radikalt, for å tilpasse dem til deres eget faglige og etiske ståsted.

Monica Seland er utdannet barnehagelærer, og jobber i dag som førsteamanuensis i pedagogikk ved Dronning Mauds Minne, Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim.

WEBINAR: Tidlig innsats og livsmestring: Ulike verktøy og metoder

07. september 2020
kl. 16.00 - 17.00