AVLYST! Forskningskafe: Lærerens metodeansvar – hvor ligger det?

apr

16

2020

1800

Oslo

Det er nå besluttet at alle sentrale kurs og arrangementer i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til mai pga. koronautbruddet.

Frist: 16.04.2020

16.04.2020 18:00:00 16.04.2020 18:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Forskningskafe: Lærerens metodeansvar – hvor ligger det? Det er nå besluttet at alle sentrale kurs og arrangementer i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til mai pga. koronautbruddet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Norske læreres arbeidshverdag defineres i møtet mellom lovverk og forskrifter, forventninger fra samfunnet, det profesjonsfaglige kunnskapsgrunnlaget og lærernes egne erfaringer. Men det er en lang vei mellom Stortinget og klasserommet og mange valg må fattes.

  • Hvem skal bestemme hvilke valg som skal tas i hver enkelt situasjon?
  • Hvor stor frihet har den enkelt skole, den enkelte lærer - og lærerkollegium i valg av innhold og arbeidsmåter?
  • Hvordan er forholdet mellom skoleiernivået, skoleledelsen lokalt og den enkelte lærer?
  • Dersom en lærer og arbeidsgiveren havner på kollisjonskurs – hva gjør vi da?

Det blir innledninger ved  leder av Utdanningsforbundet Steffen Handal, Sølvi Mausethagen, professor ved Senter for profesjonsstudier ved Oslo Met og Ide Katrine Birkeland, førsteamnauensis ved Institutt for kommunikasjon og kultur, BI.

Alle innledningene blir streamet.

Program

18.00–19.00
Innledninger ved Steffen Handal, Sølvi Mausethagen og Ide Katrine Birkeland

19.00–19.15
Pause

19.15–20.00
Kafesamtale

20.00–20.15
Oppsummering


Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det blir enkel servering.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Forskningskafe: Lærerens metodeansvar – hvor ligger det?

16. april 2020
kl. 18:00 - 20:15
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076