Nettkurs for norsklærere i videregående skole

Omvendt undervisning som metode i norskfaget

nov

05

2020

1830

Kursdeltakerne får en grunnleggende innføring i metoden omvendt undervisning med konkrete eksempler på undervisningsopplegg og arbeidsmåter knyttet til norskfaget. Kurset er gratis.

Påmelding
05.11.2020 18:30:00 05.11.2020 18:30:00 Europe/Oslo Nettkurs for norsklærere i videregående skole Kursdeltakerne får en grunnleggende innføring i metoden omvendt undervisning med konkrete eksempler på undervisningsopplegg og arbeidsmåter knyttet til norskfaget. Kurset er gratis.

Del 1: Tirsdag 20. oktober, kl. 18.30 – 20.30
Lenke til 20.10.: https://zoom.us/j/97868123436?pwd=aTU4S0JialoxWUg5MWVMNVNJMElZdz09

Del 2: Torsdag 5. november, kl. 18.30 – 20.30
Lenke til 5. november kommer nærmere kursdagen.

 

Kurset er gratis


Mål:
Omvendt undervisning er en metodikk som kan bygge opp under flere aspekter ved fagfornyelsens fokus på vurdering for læring, tilpasset opplæring og dybdelæring. Deltakerne får en grunnleggende innføring i metoden omvendt undervisning med konkrete eksempler på undervisningsopplegg og arbeidsmåter knyttet til norskfaget. I tillegg til å bli presentert for innhold, vil deltakerne også bli oppfordret til å teste ut et omvendt undervisningsopplegg i eget klasserom, samt reflektere over metodikken sammen med oss.

Målgruppe:
Norsklærere i videregående skole. Kurset er også åpent for andre interesserte.

Tidsramme:
Kurset består av to webinar-økter à ca. 2 timer. En økt i uke 43 og en økt i uke 45. Øktene bygger på hverandre og må ses i sammenheng. Deltakerne bør delta på begge øktene for å få det ønskede læringsutbyttet.

Beskrivelse av øktene :

Del 1: Tirsdag 20. oktober, kl. 18.30-20.30

  • Omvendt undervisning som metode i norskfaget
  • Hvordan lage et omvendt undervisningsopplegg i norsk?
  • Eksempel på undervisningsopplegg
  • MS Teams som ramme for arbeidet – Muligheter/ arbeidsmåter
  • Hvordan lage/ finne gode undervisningsvideoer
  • Oppdrag til del 2

Del 2: Torsdag 5.november, kl. 18.30-20.30

  • Refleksjonsrunde etter første kursdag: Kursholder deler sine erfaringer: Hvordan gikk utprøvingen? Hva har gått bra? Hva har gått helt skeis? Hva vil du endre til neste gang?
  • De som vil kan bidra med egne erfaringer og/ eller spørsmål.
  • Hvordan lage en god undervisningsvideo?
  • Hvordan jobbe med underveisvurdering og tilpasse opplæringen som skjer i klasserommet

Kursholdere:
Stine M Brynildsen er høgskolelektor ved lærerutdanningen, Høgskolen i Østfold, jobber med profesjonsfaglig digital kompetanse for norsklærere. Tidligere norsk- og engelsklærer på vgs i 11 år. Har egen podcast, administrerer Facebookgruppa «Microsoft Teams i skolen», foredragsholder på kurs og konferanser.

Hilde Una Refsdal er lektor med 20 års erfaring som lærer, nå ved Storhamar videregående skole. Har fagene norsk, tysk, historie og master i IKT i læring. Underviser i tysk og norsk på Storhamar VGS, og har i tillegg en PED IKT funksjon på skolen og i fylket.

Nettkurs for norsklærere i videregående skole - del 2

05. november 2020
kl. 18.30 - 20.30

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin