Digital dømmekraft i skolen

Om arrangementet

Hvor og når?
tirsdag 22. mars kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

08.03.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 95966175

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

I dette kurset ser vi på ulike juridiske og etiske problemstillinger ved bruk av digitale medier. På kurset går vi gjennom ulike aspekter av digital dømmekraft, både de etiske og de juridiske, som opphavsrett og personvern.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Internett og sosiale medier fordrer nye spørsmål og etiske dilemmaer som stiller store krav til lærernes digitale kompetanse i veien mot å utvikle elevenes digitale dømmekraft. I Rammeverk for grunnleggende ferdigheter (2017) defineres digital dømmekraft som et område som innebærer å bruke digitale verktøy, medier og ressurser på en forsvarlig måte samt å ha en bevisst holdning til personvern og opphavsrett.

Kursets målsetting:

Lærere skal være i stand til å tilrettelegge for arbeid med digital dømmekraft for ulike elevgrupper, og tilegne seg kunnskap om skolens rolle og ansvar innenfor dette fagfeltet. Kurset vil også fokusere på at lærere vil opparbeide seg handlingskompetanse for å gjøre gode vurderinger i nye og uventede situasjoner som krever digital dømmekraft.


Innhold og arbeidsmåter:

• Digital dømmekraft i læreplanen
• Opphavsrett
• Personvern
• Nettvett
• Oppøving av elevers evne til å bli kildekritiske
• Digital mobbing
• Diskusjoner og arbeid med case

Forventning til deltakerne:

Et nettskjema vil bli sendt til deltakerne i forveien, med noen spørsmål om egne erfaringer.


Presentasjon av kursholdere:

Louise Mifsud er professor ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har arbeidet som forsker og foreleser på pedagogisk bruk av digital teknologi og v elevers og lærerstudenters utvikling av digital kompetanse og digital dømmekraft.
Eli Gjølstad er universitetslektor ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun underviser i profesjonsfaglig digital kompetanse for barnehagelærerutdanning, på grunnskolelærerutdanning og i videregående utdanning for lærere og barnehagelærere. Hun har forsket på å bruke av digitale verktøy i skole og barnehage.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.