Digital dømmekraft i barnehagen

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 24. mars kl. 14:00 - 16:00
Påmeldingsfrist

10.03.2022

Pris

250,- (Medlem)

500,- (Ikke Medlem)

150,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Marianne Olsen Brøntveit
E-post: marbro@udf.no
Telefon: 90028789

I dette kurset ser vi på ulike juridiske og etiske problemstillinger ved bruk av digitale medier i barnehagen. På kurset går vi gjennom ulike aspekter av digital dømmekraft, både de etiske og de juridiske, som opphavsrett og personvern.

Gruppepris for dette kurset:
750,- (gruppepris for medlemmer, inntil 9 personer)
1000,- (gruppepris for medlemmer, mer enn 9 personer)

I tillegg til enkeltpåmeldinger tilbyr vi nå gruppepris for medlemmer av Utdanningsforbundet. Ved gruppepåmelding skal kun en fra gruppen registrere seg som deltaker, og deretter huke av for valgte gruppestørrelse. Lenke til kurset blir da sendt ut til denne personen.


Internett og sosiale medier fordrer nye spørsmål og etiske dilemmaer som stiller store krav til barnehagelærernes digitale kompetanse. Rammeplan for barnehage (2017) påpeker at personalet skal utøve digital dømmekraft når det gjelder informasjonssøk, ha et bevisst forhold til opphavsrett og kildekritikk og ivareta barnas personvern. Videre så skal barnehagen utøve digital dømmekraft og bidra til at barna utvikler en begynnende etisk forståelse for digitale medier.

Kursets målsetting:

Deltakerne skal bli i stand til å tilrettelegge for arbeid med digital dømmekraft for ulike samarbeidspartnere, så som foreldre og barna i barnehagen. Videre så skal de tilegne seg kunnskap om barnehagens rolle og ansvar innenfor dette fagfeltet, og være i stand til å kritisk vurdere hva som legges ut av informasjon om barn i sosiale medier og på nett generelt.

Innhold og arbeidsmåter:

• Hva er digital dømmekraft?
• Barns mediehverdag
• Informasjonssikkerhet i barnehagen
• Personvern og etisk refleksjon
• Diskusjoner og arbeid med case

Forventning til deltakerne:

Et nettskjema vil bli sendt til deltakerne i forveien, med noen spørsmål om egne erfaringer.

Presentasjon av kursholdere:

Eli Gjølstad er universitetslektor ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun underviser i profesjonsfaglig digital kompetanse for barnehagelærerutdanning, på grunnskolelærerutdanning og i videregående utdanning for lærere og barnehagelærere. Hun har forsket på bruk av digitale verktøy i skole og barnehage.
Louise Mifsud er professor ved OsloMet, Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har arbeidet som forsker og foreleser på pedagogisk bruk av digital teknologi og elevers og lærerstudenters utvikling av digital kompetanse og digital dømmekraft.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingssfristen.