AVLYST! Livsmestring i skolen

Det handler om å lære, men eller mest om å leve.

apr

23

2020

1000

Oslo

Det er nå besluttet at alle sentrale kurs i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til mai pga. koronautbruddet.

Frist: 26.03.2020

23.04.2020 10:00:00 23.04.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Livsmestring i skolen Det er nå besluttet at alle sentrale kurs i regi av Utdanningsforbundet blir avlyst fram til mai pga. koronautbruddet. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Folkehelse og livsmestring er viktig for alle, ikke minst for barn og unge Folkehelse og livsmestring er nå kommet inn som et tverrfaglig tema i skolen. Selv om dagens ungdomsgenerasjon ser ut til å være flinkere og ordentligere enn tidligere, så ser vi en markant økning i psykiske helseplager. Ungdommene har mindre fremtidsoptimisme, kriminaliteten er økende, det samme er tiden de bruker på skjerm – og de trives dårligere på kolen

Om kurset
Skolen har alltid spilt en nøkkelrolle når det gjelder å bedre folkehelsen, Tenk bare på hva fagene mat og helse og gymnastikk har betydd for den fysiske helsen. I dette kurset skal vi se på hvordan vi kan løse det nye folkehelse-oppdraget. Vi ser det i lys av skolens overordnede målsettinger.
Folkehelse og livsmestring læres først og fremst gjennom livet vi lever sammen med elevene på skolen. Derfor er vi opptatt av hvordan vi kan lage en skolehverdag som fremmer livskraft. I tillegg vil vi peke på aktuelle temaer og god metodikk for å jobbe konkret med temaene.

Mål for/innhold i kurset:
• Å gi lærere styrket tro på at de er viktige og dyktige aktører for forebyggende folkehelsetiltak.
• Å vise hvordan det tverrfaglige temaet kan integreres i skolens virksomhet.
• Å gi konkrete verktøy for arbeid med folkehelse og livsmestring

Om kursholderne:
Karen Ringereide er spesialrådgiver ved RVTS Sør. Hun er utdannet lærer og har en master i pedagogikk,(med fordypning i spesial pedagogikk). Karen har jobbet over 20 år i skolen og jobber nå blant annet med forebyggende tiltak for barn og unge
Siri Landstad Thorkildsen er kommunikasjonsansvarlig ved RVTS Sør. Hun er utdannet journalist med master i PR. Hun har jobbet i avis, med kommunikasjon og i bistand og vært redaktør for ulike magasiner, nettsider og sosiale medier.

Sammen har de skrevet boken Folkehelse og livsmestring i skolen.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Livsmestring i skolen

23. april 2020
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076

Podkast: Livsmestring, kan det læres?