AVLYST! Fagfornyelsen. Konsekvenser for matematikkundervisningen

mar

16

2020

1000

Bergen, Vestland

Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske.

16.03.2020 10:00:00 16.03.2020 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Fagfornyelsen. Konsekvenser for matematikkundervisningen Kurs- og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet sentralt medfører stor reisevirksomhet fra hele landet og samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Vi velger derfor i denne omgang å avlyse alle sentrale kurs frem til påske. C. Sundtsgate 9, 5004 BERGEN

Det er fortsatt mulig å melde seg på kurset!
Bindende avmeldingsfrist: 14. februar 2020.  

Er det tilstrekkelig å kutte i fagstoffet i matematikk og la elevene arbeide over en lengre periode med færre utvalgte matematiske emner? Kan det i tilfelle komme i konflikt med en oppfatning om at dybdekunnskap i matematikk kjennetegnes av at elevene klarer å se sammenhenger mellom flere matematiske emner?

Kursets innhold
Definere, reflektere og konkretisere begrepet dybdelæring og se begrepet i lys av kjerneelementenes praktiske konsekvens i klasserommet i tilknytning til ulike matematikkfaglige emner. Et annet viktig element vil være spørsmål rundt vurdering. Hvordan vurderer lærer og elevene selv sin dybdelæring? Kurset kommer til å rette oppmerksomheten på at nye tilnærminger i undervisningen utfordrer gamle måter å vurdere elevenes læring i matematikk.

Om kursholder
Mona Røsseland er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen påVestlandet, avd. Bergen. Mona har bakgrunn som lærer i grunnskolen, lærebokforfatter og veileder og kursholder i matematikkundervisning. Hun er i ferd med å avslutte en doktorgrad i matematikkundervisning fra Universitetet i Agder. Hennes forskning er blant annet knyttet til elevers oppfattelse av egen matematikklæring og læreres profesjonelle utvikling innen matematikkundervisning.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Clarion Hotel Admiral Bergen
C. Sundtsgate 9
5004 BERGEN

Fagfornyelsen og konsekvenser for matematikkundervisningen

16. mars 2020
kl. 10:00 - 16:00
Clarion Hotel Admiral Bergen
C. Sundtsgate 9
5004 BERGEN

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Studentmedlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076