Genèveskolen 2022

Om arrangementet

Hvor og når?
søndag 24. april kl. 00:00 - søndag 12. juni kl. 00:00
Påmeldingsfrist

01.12.2021

Pris

Gratis

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Er du tillitsvalgt og interessert i internasjonal fagbevegelse og internasjonale spørsmål, da kan du søke om å delta på Genèveskolen i 2022. Søknadsfristen er 1. desember. Utdanningsforbundet disponerer én plass.

Dette er Genèveskolen:
Genèveskolen er kurset for deg som ønsker å løfte blikket ut over lokale og nasjonale problemstillinger og engasjere deg i internasjonale spørsmål.

På Genèveskolen møter du andre aktive representanter for fagforeninger og sosiale bevegelser fra hele Norden. Her lærer du om hvilke muligheter fagbevegelsen og andre folkebevegelser har til å øve innflytelse i en globalisert verden.

Genèveskolen er et kurs om fagforeningenes og folkebevegelsens muligheter til å påvirke i en globalisert verden. Kursets deltakere møter hele verdens arbeidsliv på FN-organet ILOs konferanse i Genève i juni 2022.

Kurset retter seg mot aktive i fagforeninger og folkebevegelser i alle de nordiske landene, for kulturelt utbytte og språkforståelse innen Norden.

Kurset startet allerede i 1931. Det er et årlig kurs som samler deltakere fra hele Norden. Gjennom cirka to uker i juni følger kursdeltakerne FN-organet International Labour Organizations (ILO) internasjonale arbeidskonferanse i Genève. Kursdeltakerne starter med å samles på et forkurs på våren og gjennomfører også et hjemmearbeid via internett i perioden mellom del 1 og del 3 av kurset.

Alle tillitsvalgte kan søke, også de unge. Tillitsvalgterfaring i Utdanningsforbundet vil bli vektlagt ved uttak.

Datoer 2022:

Del 1 - Forkurs i Brüssel, 24.-29. april (ankomst søndag)

Del 2 - Gruppearbeid via internett

Del 3 – Hovedkurs i Genève, 28. mai til 12. juni

Vær oppmerksom på at deltakelse i samtlige kursdeler er obligatorisk.

Forkunnskaper:
Forelesninger og forberedelser skjer i stor grad på engelsk. Innenfor kurskollektivet brukes i hovedsak de respektive morsmål.

En stor del av kurset består av arbeid i prosjektgrupper. Det er derfor viktig at kursdeltakerne har erfaring med frivillig studiearbeid.

Forelesere:
Skolen arbeider med lærere fra ulike land i Norden og de har først og fremst en veilederfunksjon. Undervisningen gjennomføres i form av forelesninger av kunnskapsrike forelesere innenfor spesielle områder og prosjektarbeid i mindre tverrnordiske arbeidsgrupper.

Tidligere deltakere ved Genèveskolen har sagt at det er én tid før Genèveskolen, og en tid etter.

Utdanningsforbundet dekker utgifter til reise, opphold i dobbeltrom (obligatorisk) og bidrag til kost. Søknadsfristen er senest 1. desember 2021. Ved spørsmål kontakt Ole Otterstad; ole.otterstad@utdanningsforbundet.no, tlf. 24 14 20 78.

Du kan lese mer på http://geneveskolan.org, men ikke bruk linken til søknadsskjemaet som er der.