Hvordan kan vi best møte elever med bekymringsfullt skolefravær?

Om arrangementet

Hvor og når?
torsdag 15. apr. kl. 14:00 - onsdag 28. apr. kl. 16:00
Pris

1 000,- (Ikke-medlem)

500,- (Medlem)

300,- (Medlem av Pedagogstudentene)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 41624135

Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet. Dette nettkurset passer for deg som jobber direkte med eleven, og som ønsker innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fraværssaker. Kursavgift.

Kurset går over to ettermiddager på Zoom med to timers varighet per gang. Kursholder legger opp til veksling mellom forelesning og felles refleksjon/ gruppearbeid med andre kursdeltakere. 

Del 1: 15. april, kl. 14.00-16.00
Del 2: 28. april, kl. 14.00-16.00

Øktene bygger på hverandre og må ses i sammenheng. Deltakerne bør delta på begge øktene for å få det ønskede læringsutbyttet.

Kurset vil ta for seg både det teoretiske og det praktiske aspektet ved skolefravær, men med hovedtyngde på det praktiske arbeidet. Begreper knyttet til skolefravær vil bli diskutert i fellesskap med kursdeltakerne.

Videre vil kursholder ta for seg den praktiske siden ved skolefravær. Hun vil ta utgangspunkt i fortellinger og positive erfaringer fra arbeidet med "Prosjekt ungdomslos" og nåværende praksis på en 1-10 skole i Oslo. Forebygging av fravær vil bli berørt, så vel som rutiner og prosedyrer for oppfølging av fravær. Kursholder vil skissere en enkel, men effektiv modell for oppfølging av fravær i grunnskolen. Skole-hjem-samarbeid vil bli berørt så vel som samarbeid mellom skole og øvrig hjelpeapparat. For deg som jobber direkte med eleven vil du få innsikt i fremgangsmåter og tiltak som har gitt gode resultater i fraværssaker. Kursdeltakere vil få tilgang til en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet.

Kursinnhold

Hvordan forstår vi skolefravær?

  • Begrepsavklaring og definisjoner
  • Årsaksforklaringer
  • Fraværets konsekvenser

Hvordan håndterer vi skolefravær?

  • Holdninger til og kunnskap om fravær - fra teori til praksis
  • Forebygging gjennom godt systemarbeid
  • Praktiske verktøy i det direkte arbeidet
  • Arbeid med begynnende fravær – tidlig innsats

Om kursholder:
Silje Hrafa Tjersland er utdannet barnevernspedagog. Hun har jobbet som prosjektkoordinator i Ungdomslos og med Pøbelprosjektet. Hun jobber til daglig sosialfaglig rådgiver på Vollebekk skole i Oslo og arbeider for tiden med å utvikle et treningsprogram for sosiale og emosjonelle ferdigheter til bruk i grunnskolen (1-10).