Etikk i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Todagerskurs - dag 1 - 11. september og dag 2 - 13. november 2019

nov

13

2019

0900

Oslo

Kurset gir deltakerne trening i takle etiske dilemmaer på en systematisk og saklig måte. De inviteres til å reflektere over egne valg og begrunne sine spesifikke og generelle moralske oppfatninger. De får også kunnskap om hva som fremmer et ytringsklima for å snakke om rett og galt på egen arbeidsplass. Eksemplene som drøftes hentes fra deltakernes jobbhverdag.

Påmelding
13.11.2019 09:00:00 13.11.2019 09:00:00 Europe/Oslo Etikk i pedagogisk-psykologisk rådgivning Kurset gir deltakerne trening i takle etiske dilemmaer på en systematisk og saklig måte. De inviteres til å reflektere over egne valg og begrunne sine spesifikke og generelle moralske oppfatninger. De får også kunnskap om hva som fremmer et ytringsklima for å snakke om rett og galt på egen arbeidsplass. Eksemplene som drøftes hentes fra deltakernes jobbhverdag. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Obligatorisk kurs for deltakere i Utdanningsforbundets spesialistutdanning i pedagogisk-psykologisk rådgivning

Kursholdere: Anne Rose Røsbak Feragen og Øyvind Kvalnes

Avmeldingsfrist: 21. august

I sitt arbeid støter spesialpedagogiske rådgivere på etiske dilemmaer, det vil si situasjoner hvor ulike etiske hensyn står mot hverandre. Uansett hva de velger å gjøre, blir noe galt. Etisk teori bidrar med en verktøykasse for å reflektere systematisk over situasjonen, slik at det er mulig å komme fram til best mulig beslutninger og gi saklige begrunnelser for dem.

Kurset har tre faglige komponenter:

(1) Etikkens verktøy: Prinsipper og begreper som er nyttige å bruke for å avveie hva som er rett valg i en utfordrende situasjon.

(2) Ytringsklima: Hvordan skape handlingsrom for å støtte og motstand, ros og kritikk knyttet til etisk tematikk på jobb? Hva hemmer og fremmer mulighetene for å drøfte kritikkverdige forhold i egen organisasjon?

(3) Moralpsykologi: Kunnskap om hva som ligger til grunn for hjelpsom, støttende, respektfull og ærlig praksis på jobb, og hva som kan føre til etiske overtramp.

I dette kurset jobber deltakerne individuelt og i grupper med etiske dilemmaer, og får mulighet til å bryne sine egne standpunkter på andres motforestillinger. De får trening i å identifisere og begrunne det de anser for å være etisk forsvarlige handlemåter i krevende jobbsituasjoner.

Mål for kurset:

• Forsterking av deltakernes evner til å håndtere etiske utfordringer på jobb.

• Bevisstgjøring om moralsk ansvar i egen profesjonsutøvelse.

• Kunnskap om hvordan håndteringen av etiske utfordringer henger sammen med kvaliteten på eget ytringsklima.

• Forståelse for hva som skaper gode og dårlige mønstre og vaner for jobbpraksis.

Dag 1, 11. september:  Innføring i etikkens verktøy
- Etiske teorier og prinsipper
- Dilemmaer
- Ytringsklima og etikk

Mellom første og andre dag sender deltakerne inn eget dilemma til kursholder. Dette blir en del av grunnlaget for drøfting av etiske dilemmaer på dag to

Dag 2, 13. november: Etikk og moralpsykologi
- Dilemmaer fra egen hverdag
- Dydsetikk
- Moralpsykologi

Om kursholder:
Anne Rose Røsbak Feragen er filosof tilknyttet Humanistisk Akademi. Hun har lang erfaring som underviser i etikk og tilrettelegger av dialog om etiske utfordringer i organisasjoner.

Øyvind Kvalnes er filosof og forfatter. Han er førsteamanuensis ved Handelshøyskolen BI, hvor han underviser og forsker innen temaer som etikk, ledelse og kommunikasjon i organisasjoner.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakeren vil blir fakturert ved avbud etter avmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Etikk i pedagogisk-psykologisk rådgivning - dag 2

13. november 2019
kl. 09.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

2 800,- (medlem)
3 500,- (ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076