Fagfornyelsen - kroppsøving

apr

04

2018

1800

Oslo

Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet. I Lærernes hus er det kroppsøving som blir debattert.

04.04.2018 18:00:00 04.04.2018 18:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen - kroppsøving Fagfornyelsen er i gang. Utdanningsdirektoratet har sendt forslag til kjerneelement i fag på innspillrunde med frist 17. april. Utdanningsforbundet arrangerer i den sammenheng seminarer en rekke steder i landet. Her vil forslagene fra Utdanningsdirektoratet bli presentert og drøftet. I Lærernes hus er det kroppsøving som blir debattert. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Utdanningsforbundet oppfordrer ledere og lærere til å følge seminarene og ta aktivt del i prosessen rundt fagfornyelsen i den åpne høringsprosessen.

Program
18.00-18.05 Velkommen ved Ann Britt K Berlin, Utdanningsforbundet

18.05-18.15  Presentasjon om fagfornyelsen, ved Turid Buan Øfsti, sentralstyremedlem, Utdanningsforbundet

18.15-18.50 Presentasjon av kjerneelementer i kroppsøving, ved Hilde Marie Schjerven, leder i kjerneelementgruppen for kroppsøving

18.50-19.00 Pause

19.00-19.30 Kommentarrunde ved Kjell Evensen, Øyer ungdomsskole og Tor–Arne Midtgarden, Frogn videregående skole


19.30-20.00 Workshop: Deltakerne ser på utkast til kjerneelementer i faget, og oppfordres til å legge inn sine meninger og innspill på UDIRs åpne høringsblogg. Runde i plenum med kommentarer fra salen.

20.00-20.30 Evt oppsummering, avslutning

 

Seminaret er gratis og åpent for alle. Om du ikke har anledning til være tilstede i Lærernes hus kan du følge seminaret på stream.

 

Vi skal prege fagfornyelsen

Som profesjonsorganisasjon ønsker Utdanningsforbundet å være en sterk premissleverandør både for utdanningspolitikk, vilkår for profesjonsutøving og for videreutvikling av den pedagogiske praksisen. Vår ambisjon er at vi skal prege prosessen, innholdet og konsekvensene av fagfornyelsen. Les mer om Utdanningsforbundet sitt arbeid.

Hva er kjerneelementer i fag?

"Fagets kjerneelementer er det elevene må lære for å kunne mestre og anvende faget, det mest betydningsfulle innholdet elevene skal arbeide med i opplæringen. Kjerneelementene skal prege innholdet og progresjonen i læreplanene og bidra til at elevene over tid utvikler forståelse av innhold og sammenhenger i faget. Kjerneelementer består av sentrale begreper, metoder, tenkemåter, kunnskapsområder og uttrykksformer i faget." (Utdanningsdirektoratet)

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen - kroppsøving

04. april 2018
kl. 18.00 - 20.30
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Praktisk ansvarlig

Brit Adam
E-post: briada@udf.no
Telefon: 24142079/95966175

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Ann Britt K. Berlin
E-post: ann.britt.berlin@udf.no
Telefon: 958 07 038