AVLYST! Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen

okt

25

2019

1000

Oslo

KURSET ER AVLYST.

Frist: 10.10.2019

25.10.2019 10:00:00 25.10.2019 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen KURSET ER AVLYST. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Bindende påmelding: 8. oktober.

Å leke med språket er en helt naturlig del av barns væremåte. For å møte barnas utforsking med både det muntlige språket og skriftspråket i barnehagen må ansatte i barnehagen ha god kunnskap om barns språkutvikling og språktilegnelse. Hva betyr det å arbeide systematisk med språk i barnehagen?

Barn lærer språk i samspill med andre, og barn oppdager skriftspråket i møte med ulike skriftspråklige aktiviteter. Barns utforsking av bokstaver og skrift er synliggjort i rammeplanen som blant annet løfter fram at personalet skal støtte barnas lek med og utforsking av skriftspråket (Rammeplanen s. 48).

Kurset vil løfte fram ulike temaer som vi anser som sentrale for å lykkes med godt språkarbeid i barnehagen. Betydningen av systematisk jobbing med språk danner grunnlaget for å møte alle barn der de er. Barns utforskende skriving vil løftes fram som en del av det naturlige og daglige språkarbeidet.

Kurset vil blant annet også gi innsikt i litteratur i barnehagen, digital praksis, naturen som språkarena, kartlegging og observasjon og overgangen fra barnehage til skole. Det er et praksisnært kurs hvor kursholderne viser eksempler fra barnehagen.

Mål for kurset:

  • Økt kunnskap om godt språkarbeid i barnehagen.
  • Bevisstgjøring av egen kompetanse og hvordan man møter enkeltbarna og gruppen.
  • Gi konkrete tips som kan anvendes inn i barnehagehverdagen.

Om kursholdere:

Heidi Sandø er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Hun har en master innenfor området barnehagekunnskap med særlig fokus på barns språk og utforskende skriving. Sandø har lang erfaring fra barnehage og skole. Hun har siden 2016 hatt et spesielt fokus på å lage nettressurser som omhandler overgangen fra barnehage til skole. Sandø var tidligere fast spaltist i barnehagetidsskriftet Verktøykassa, der hun publiserte artikler om språkarbeid og språklek. Heidi Sandø har bred erfaring fra formidlingsfeltet, arbeid med nasjonale strategier om språk, lesing og skriving og har i tillegg vært involvert i arbeidet med utviklingen av ny rammeplan. Sandø ga i 2018 ut boken Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen sammen med Iris Hansson Myran (Pedlex, 2018).

Iris Hansson Myran er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking (NTNU). Hun har en master i spesialpedagogikk og har lang erfaring fra arbeid med de yngste i skolen. Myran har en spesiell interesse for tidlig og utforskende skriving. Hun har publisert nettressurser og artikler som omhandler dette emnet. Iris Hansson Myran har lang erfaring fra formidlingsfeltet, arbeid med nasjonale strategier om språk, lesing og skriving og har i tillegg vært involvert i arbeidet med utviklingen av ny rammeplan.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

AVLYST! Språkarbeid og utforskende skriving i barnehagen

25. oktober 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076