Å skape kontakt i krevende situasjoner

Kroppsspråkets påvirkningskraft og anvendelse

okt

23

2019

1000

Bergen, Hordaland

På dette kurset lærer du hvordan tolke non-verbalesignaler; hva er et positivt og åpent kroppsspråk? Kunnskap og rett bruk av om non-verbal kommunikasjon kan skape kontakt og respekt og få andre til å føle seg vel sammen med deg.

23.10.2019 10:00:00 23.10.2019 10:00:00 Europe/Oslo Å skape kontakt i krevende situasjoner På dette kurset lærer du hvordan tolke non-verbalesignaler; hva er et positivt og åpent kroppsspråk? Kunnskap og rett bruk av om non-verbal kommunikasjon kan skape kontakt og respekt og få andre til å føle seg vel sammen med deg. Zander Kaaes gate 6, 5015 BERGEN

Målgruppe: Barnehagelærere, styrere, lærere, skoleledere, spesialpedagoger, rådgivere og sosiallærere
Bindende påmeldingsfrist: 27. september. Det er ledige plasser på kurset!  

I dagens barnehage og skole er det mange slags relasjoner som kan være krevende å forholde seg til.

  • Relasjonen til barna og elevene som er helt avgjørende for god omsorg og læring
  • Samtalen med barna og elevsamtalen der barnehagelæreren og læreren fort kan føle seg ukomfortabel og utrygg.
  • I møte med ledelsen der det er viktig å få til et godt samarbeid samtidig som man ønsker å være ærlig og tydelig på sine interesser.
  • Foreldresamtalene hvor det er lett å komme på defensiven og bli utydelig.
  • Den nye læreplanen som er på trappene krever mer tverrfaglig samarbeid mellom lærerne. Mange gruer seg for dette.

I alle disse møtene er god kommunikasjon avgjørende for å oppnå gode relasjoner.

Forskning viser at non-verbale signaler utgjør over 65% eller mer av kommunikasjonen i mellommenneskelige møter.

Kunnskap om non-verbal kommunikasjon setter deg i stand til å tolke andre bedre samtidig som du blir mer klar over hvordan du selv presenterer og kommuniserer og kan luke bort negative holdninger og gester. Du får et bedre grunnlag for å skape gode relasjoner og få gjennomslag for dine synspunkter.

Kurset er i foredragsform. Underveis stopper vi opp for å diskutere og eksemplifisere aktuelle situasjoner fra kursdeltakernes hverdag. Ved å anvende ny kunnskap fra foredraget får deltakerne nye perspektiver og løsninger på kjente problemstillinger.

Innhold:

  • Tolke non-verbale signaler, hva er et positivt og åpent kroppsspråk, bruk av, hender, håndtrykk, armer, bein, smil, øyne, territorier, speiling, kulturforskjeller og sittearrangementer
  • Hvordan bruk av non-verbal kunnskap kan skape kontakt og respekt og få andre til å føle seg vel sammen med oss.
  • Hvordan vi møter vanskelige situasjoner, bearbeider motvilje og oppklarer misforståelser.
  • Å bygge gode relasjoner og godt arbeidsmiljø over tid.

Om kursholder:
Åge Boman Homleid er en erfaren kursholder, teaterinstruktør, og høgskolelektor. Han har hovedfag i drama-teaterkommunikasjon samt utdannelse innen økonomi/administrasjon, pedagogikk og idrett.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kursholder

Åge Boman Homleid

Kart og adresse

Grand Terminus
Zander Kaaes gate 6
5015 BERGEN

Å skape kontakt i krevende situasjoner. Kroppsspråkets påvirkningskraft og anvendelse

23. oktober 2019
kl. 10.00 - 16.00
Grand Terminus
Zander Kaaes gate 6
5015 BERGEN

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Student/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076