AVLYST! Skolefravær og skoleledelse

des

11

2019

1000

Oslo

Kurset er avlyst.

Frist: 26.11.2019

11.12.2019 10:00:00 11.12.2019 10:00:00 Europe/Oslo AVLYST! Skolefravær og skoleledelse Kurset er avlyst. Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Målgruppe: Skoleledere i grunnskolen
Bindende påmeldingsfrist: 26. november.

Kurset har til hensikt å gi skoleledere økt kunnskap om skolefravær samt gi kjennskap til en effektiv modell for oppfølging av skolefravær.

Modellen er i bruk på Vollebekk skole i Oslo som kaller seg "nærværsskole" og kursdeltakerne vil få kjennskap til hvilke grep man enkelt kan ta for å oppnå høyere tilstedeværelse i grunnskolen.

Kursholder vil innledningsvis gi en teoretisk innføring i temaet gjennom å se nærmere på begreper, historikk og ulike forståelsemodeller. Bekymringsfullt og alvorlig skolefravær vil defineres og kursdeltakerne vil få et innblikk i fenomenets omfang og konsekvenser sett ut fra et samfunnspolitisk perspektiv.

Kursholder vil deretter gi en grundig innføring i nærværs-modellen som i hovedtrekk dekker; forebygging, fraværsføring, fraværsoversikt og fraværsoppfølging.

I denne delen av kurset vil implementering og kompetanseheving i personalgruppa løftes tematiseres. Skole-hjem-samarbeid vil bli berørt så vel som samarbeid mellom skole og øvrig hjelpeapparat. Med seg fra kurset vil kursdeltaker ha med seg en rekke konkrete arbeidsverktøy til bruk i praksisfeltet.

Om kursholder:
Silje Hrafa Tjersland: Barnevernspedagog, 2014 – 2017 prosjektkoordinator i Ungdomslos, Frogn kommune. Engasjert i Pøbelprosjektet. Arbeider for tiden med å utvikle et treningsprogram for sosiale og emosjonelle ferdigheter til bruk i grunnskolen (1-10).
I dag sosialfaglig rådgiver på Vollebekk skole i Oslo.

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

 

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

AVLYST! Skolefravær og skoleledelse

11. desember 2019
kl. 10.00 - 16.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076