Fagfornyelsen. Konsekvenser for matematikkundervisningen

okt

16

2019

0900

Oslo

Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Hva det innebærer at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i matematikk?

16.10.2019 09:00:00 16.10.2019 09:00:00 Europe/Oslo Fagfornyelsen. Konsekvenser for matematikkundervisningen Dybdelæring og økt fokus på utvikling av forståelse i matematikk er sentrale punkter i fagfornyelsen. Hva det innebærer at elevene oppnår en dyp forståelse av kunnskap i matematikk? Osterhaus' gate 4 A, 0183 OSLO

Det er fortsatt ledige plasser.

Bindende påmeldingsfrist: 25. september.

Er det tilstrekkelig å kutte i fagstoffet i matematikk og la elevene arbeide over en lengre periode med færre utvalgte matematiske emner? Kan det i tilfelle komme i konflikt med en oppfatning om at dybdekunnskap i matematikk kjennetegnes av at elevene klarer å se sammenhenger mellom flere matematiske emner?

Kursets innhold
Definere, reflektere og konkretisere begrepet dybdelæring og se begrepet i lys av kjerneelementenes praktiske konsekvens i klasserommet i tilknytning til ulike matematikkfaglige emner. Et annet viktig element vil være spørsmål rundt vurdering. Hvordan vurderer lærer og elevene selv sin dybdelæring? Kurset kommer til å rette oppmerksomheten på at nye tilnærminger i undervisningen utfordrer gamle måter å vurdere elevenes læring i matematikk.

Om kursholder
Mona Røsseland er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Høgskulen påVestlandet, avd. Bergen. Mona har bakgrunn som lærer i grunnskolen, lærebokforfatter og veileder og kursholder i matematikkundervisning. Hun er i ferd med å avslutte en doktorgrad i matematikkundervisning fra Universitetet i Agder. Hennes forskning er blant annet knyttet til elevers oppfattelse av egen matematikklæring og læreres profesjonelle utvikling innen matematikkundervisning.

 

Vi tar forbehold om endringer i programmet og nok påmeldte. Deltakerne vil bli fakturert ved avbud etter påmeldingsfristen.

Kart og adresse

Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Fagfornyelsen - konsekvenser for matematikkundervisningen

16. oktober 2019
kl. 09.00 - 15.00
Lærernes hus
Osterhaus' gate 4 A
0183 OSLO

Pris

750,- (Medlem)
1 800,- (Ikke-medlem)
500,- (Steudent/pensjonist)

Praktisk ansvarlig

Marianne Aagedal
E-post: maraag@udf.no
Telefon: 92428980

Faglig ansvarlig

Per Arneberg
E-post: perarn@udf.no
Telefon: 24142076