Likestillingspolitiske frokostseminar

Viken
Skjermbilde fra nettsaken til Unio om frokostseminar
Skjermbilde fra Unio.no

Vi inviterer alle medlemmer og interesserte til å være med på Unios likestillingspolitiske frokostseminar fredag 6. mars.

Publisert 03.03.2020

Utdanningsforbundet Viken viderefører et viktig arbeid for likestilling og mangfold. Fredag 6. mars møtes Utvalg for likestilling og mangfold, og det er mange aktuelle problemstillinger på dagsorden. Utvalget skal diskutere hvilke problemstillinger vi skal ha ekstra oppmerksomhet rundt den kommende tiden, og vi skal løfte frem likestilling- og mangfoldpolitikken lokalt, regionalt og nasjonalt. Internasjonale perspektiver er også viktig for utvalgets arbeid, og vi får besøk av Liz Helgesen fra Unio.

For 25 år siden ble Beijing-erklæringen for kvinners rettigheter vedtatt. Det er en begivenhet vi skal markere. I tillegg er det opptakten til den internasjonale kvinnedagen 8. mars. Vi vil i den anledning invitere ALLE våre medlemmer og interesserte til å bli med på Unios likestillingspolitiske frokostseminar «Kvinners rettigheter = Menneskerettigheter?» Utvalg for likestilling og mangfold starter dagen på frokostseminaret, så det er også en anledning til å møte utvalgsmedlemmer fra Viken.