Bli med på våre medlemsmøter i rosa kompetanse

Utdanningsforbundet Viken inviterer våre medlemmer i skolen og barnehagen til medlemsmøter i rosa kompetanse. Vi jobber for et godt og inkluderende miljø for alle elever, barn og unge, og for alle ansatte. Det er derfor med glede at vi nå har fått med oss rosa kompetanse til å lede oss gjennom disse medlemsmøtene.

Rosa kompetanse har siden 2006 holdt kurs om normer, kjønn, identitet, seksuell orientering og inkluderende praksis. Kursene er kunnskapsbaserte, motiverende, praktisk anvendelige og har overføringsverdi til andre temaer knyttet til mangfold, utenforskap og minoritets-/majoritetsperspektiver. Det er to medlemsmøter, ett spisset inn for ansatte i skolen og ett spisset inn for ansatte i barnehagen. Begge medlemsmøtene kommer samtidig med Pride i Drammen.

Medlemsmøte for skole 24. november kl. 1730-20.30 - HOMO sapiens - seksuell orientering, kjønnsmangfold og inkluderende praksis.


Rosa kompetanse skole henvender seg til studenter ved utdanningsinstitusjoner og ansatte i skolen, med mål om å bidra til en skole der elever som bryter med normer for kjønn og seksualitet trygt kan være seg selv og bli inkludert. For å få til dette trenger skoleansatte å kjenne seg trygge når temaer knyttet til kjønn og seksualitet kommer opp, både i klasseromssituasjon og i korridorene. Rosa kompetanse skole har derfor tilbudt kurs siden 2011. Rosa kompetanse skole tilbyr kunnskapsbaserte og praksisnære kurs. De ansatte i tiltaket har skolefaglig bakgrunn, og i tråd med læreplanen underviser vi om kjønnsidentitet, normer, seksuell orientering og variasjoner i familieformer. Videre diskuterer vi relevante problemstillinger med kursdeltakerne, blant annet knyttet til identitetsbasert mobbing.

 

Hilde Enger Arntsen vil lede møtet. Hun er avdelingsleder for Rosa kompetanse, en fagavdeling i FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Hun har bakgrunn som ungdomsskolelærer, men har de siste fem årene gitt faglig bistand og undervisning til skoleansatte over hele Norge gjennom arbeidet i Rosa kompetanse. 

Meld deg på! 


Medlemsmøte for barnehage 26. november kl. 17.30-20.30 - Kjønnsmangfold, seksuell orientering og inkluderende praksis i barnehagen


Rammeplanen sier at barnehagen skal fremme likeverd og likestilling uavhengig av kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering. Barnehagen skal synliggjøre et mangfold av familieformer og sørge for at alle barn får sin familie speilet i barnehagen. Videre skal barnehagen bidra til trivsel, livsglede, mestring og følelse av egenverd og forebygge krenkelser og mobbing.
Som barnehageansatt kan du bidra til at alle barn kjenner seg trygge og inkluderte i barnehagehverdagen, og du kan være en viktig støtte i barns identitetsutvikling.


Sunniva Jarmann

Sunniva Jarmann leder møtet. Hun er leder av Rosa kompetanse barnehage, et tiltak i fagavdelingen til FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Sunniva er utdannet faglærer i drama-, teater- og samfunnsfag. Hun er vokst opp på Jessheim, men bor nå i Asker med kone og barn i barnehagealder.
Meld deg på!