*Utdanningsforbundet Nedre Eiker

Illustration for *Utdanningsforbundet Nedre Eiker Organization

Kontakt

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler