Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Tommy Andre Christensen
Tommy Andre Christensen

Leder

Avbildet: Sebastian Vegstein Mikalsen
Sebastian Vegstein Mikalsen

Nestleder

Avbildet: Anne Aga
Anne Aga

Medlem

Avbildet: Marit Skei Andersen
Marit Skei Andersen

Medlem

Avbildet: Pia Beate Berg
Pia Beate Berg

Medlem

Avbildet: Brita Edfeldt
Brita Edfeldt

Medlem

Avbildet: Erik-Andre Frederiksen
Erik-Andre Frederiksen

Medlem

Avbildet: Camilla Johansen
Camilla Johansen

Medlem

Avbildet: Peggy Kjerrgård
Peggy Kjerrgård

Medlem

Avbildet: Heidi Mongstad
Heidi Mongstad

Medlem

Avbildet: Stian Bernhard Syversen
Stian Bernhard Syversen

Medlem


Avbildet: Michele Regina Miljkovic
Michele Regina Miljkovic

1. varamedlem

Avbildet: Ida Kristin Raaen
Ida Kristin Raaen

2. varamedlem

Avbildet: Silje Grønfoss
Silje Grønfoss

3. varamedlem


Avbildet: Cathrine Strand Bjørnland
Cathrine Strand Bjørnland

HTV KS kommune

Avbildet: Brita Edfeldt
Brita Edfeldt

HTV KS kommune

Avbildet: Inger Grethe Stick Munoz
Inger Grethe Stick Munoz

HTV KS kommune

Avbildet: Paul Bentsen
Paul Bentsen

HTV, ESPIRA Holding AS

Avbildet: Magne Ove Dimmestøl
Magne Ove Dimmestøl

HTV, NAV Arbeids og Velferdsetaten