Viktig melding!

Kurs og arrangementer arrangert av Utdanningsforbundet Moss medfører samling med mange mennesker tilstede som kan bidra til betydelig risiko for spredning av koronaviruset. Konsekvensene for våre medlemsgrupper, og våre medlemmers arbeidsplasser, kan bli store. Vi velger å avlyse alle arrangement ut april i denne omgang. Dette vil få konsekvenser for medlemsmøtet 31. mars og årsmøtet 21. april. Medlemsmøtet "De sårbare barna" vil bli arrangert på et senere tidspunkt. Annonserte frister for årsmøtet opprettholdes, og mer informasjon vil komme. Skulle det bli endringer i status,vil vi oppdatere informasjonen.

Publisert: 12.03.2020