Utdanningsforbundet Modum

Illustration for Utdanningsforbundet Modum Organization

Kontakt

SØYAVEIEN 37, 3340 ÅMOT
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler