Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Ledelse

Avbildet: Anne-Lise Alfstad Nordli
Anne-Lise Alfstad Nordli

Leder

Avbildet: Erik Nordgård
Erik Nordgård

Nestleder

Avbildet: Eva Eriksen Dahl
Eva Eriksen Dahl

Medlem

Avbildet: Lise Bjertnæs Holt
Lise Bjertnæs Holt

Medlem

Avbildet: Mads Holterbakken
Mads Holterbakken

Medlem

Avbildet: Elin Strand
Elin Strand

Medlem

Telefon: 99244380


Avbildet: Børre Vannebo
Børre Vannebo

HTV KS kommune