Pensjonistrådets aktiviteter for pensjonistmedlemmer i UDF Indre Østfold

Vi har et svært aktivt pensjonistråd i lokallaget vårt, som arrangerer aktivitet for alle våre pensjonistmedlemmer. Det sendes ut nærmere invitasjon for hvert enkelt arrangement, via mail. Håper du som pensjonist i vårt lokallag finner aktiviteter du ønsker å delta på!

Publisert: 24.09.2021