Utdanningsforbundet Hole

Illustration for Utdanningsforbundet Hole Organization

Kontakt

Herredshuset, Viksveien 30, 3530 RØYSE
Send e-post

Styre og hovedtillitsvalgte

Her finner du oversikt over styremedlemmer og hovedtillitsvalgte i lokallaget. Innkalling og referat fra styremøter er tilgjengelig for en begrenset gruppe

Tariffavtaler